Nieuws


Sena stelt tandartsen eindelijk in het gelijk

Goed nieuws voor tandartsen in Nederland: Sena heeft nu eindelijk besloten dat de tandartspraktijken vanaf 2018 geen Sena rechten (de rechten van muziekproducenten en uitvoerende artiesten) meer hoeven te betalen voor het draaien van muziek in de tandartspraktijk.  Reeds in 2014 heeft de ANT...

16-02-2018

Eerstelijns zorg vraagt Tweede Kamer om kleine instellingen te ontzien bij cliëntenraden

Nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018): Is voor alle tandartspraktijken straks een cliëntenraad verplicht? De ANT en andere beroepsverenigingen verzoeken de Tweede Kamer om kleinschalige eerstelijns zorgaanbieders uit te zonderen van de Wmcz 2018. Eind december is het wetsvoorstel Wmcz 2018 ingediend bij...

16-02-2018

Update taakherschikking: Nog geen deelname aan gesprek met minister over uitvoering AMvB

De ANT heeft minister Bruins van VWS gisteren laten weten eerst een individueel gesprek te willen met de minister en betrokken ambtenaren voordat kan worden overwogen om aan een breder overleg met KNMT en NVM te gaan deelnemen. De ANT heeft minister Bruins van VWS...

16-02-2018

Activiteiten


8 dec

Congres Jaarcongres NVGPT 2017 ‘3D, aan de slag ermee!’

Op vrijdag 8 december 2017 organiseert de NVGPT haar jaarcongres in de Heerlickheijd van Ermelo over 3D. Natuurlijk weet u dat er intra-orale scanners en 3D-printers bestaan, maar….. de meeste tandartsen kijken de kat nog even uit de boom. De NVGPT biedt u een deels theoretische...

Ermelo
10 mar

ANT Congres ANT-Starterscongres 2018

Zaterdag 10 maart 2018 - Het jaarlijkse ANT-Starterscongres. Topsprekers over toponderwerpen op een toplocatie, de Dental Expo in de RAI. Programma 8.30 uur              Bussen vertrekken uit Nijmegen en Groningen 10.30 uur       ...

Dental Expo Amsterdam
15 mar

ANT Workshop Praktische gevolgen van de nieuwe AVG voor de Tandartspraktijk en info over ANT Kwaliteitsbeleid

Vanaf 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze verordening vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens en hierdoor geldt in heel Europa dezelfde privacy wetgeving. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bevat aangescherpte privacyregels die gaan gelden voor alle maatschappelijke sectoren, waaronder de zorg. ...

ANT-Kantoor Amsterdam

Uitspraken


Complexe orthodontische behandeling

Ouders hebben bij het Tuchtcollege te Zwolle geklaagd over de (uitvoering van) orthodontische behandeling bij hun minderjarige kind. Het betrof een complexe behandeling in verband met een geïmpacteerde hoektand (33) in de onderkaak in combinatie met een forste KI...

08-02-2018

Controleer de telefoondoorschakeling aan het begin van een spoeddienst!

Het is de verantwoordelijkheid van de dienstdoende tandarts om zich ervan te vergewissen of daadwerkelijk sprake is van telefonische bereikbaarheid in spoedsituaties, zo overwoog het Regionaal Tuchtcollege te Amsterdam op 19 december 2017. De vader van een minderjarig kind probeerde op een...

01-02-2018

Facebook


17-02-2018
Vanaf 1 april 2018 gaan zorgverzekeraars direct controleren of behandelingen van patiënten met een Wlz-indicatie ook daadwerkelijk als Wlz-declaratie zijn ingediend bij het zorgkantoor. Declaraties van Wlz-patiënten die toch als gewone declaratie naar de zorgverzekeraar gaan, worden vanaf 1 april a.s. met een retourcode afgewezen.
Lees verder
Bekijk onze facebook pagina

Publicaties


Schrijf u nu in voor de ANT-nieuwsbriefColumn


Papieren tandarts ongewenst

01-12-2017

Onder de radar wordt gewerkt aan een nieuw raamplan voor de opleidingen Tandheelkunde en Mondzorgkunde. Hierin staat waarin de tandarts en mondhygiënist moeten worden opgeleid. Het plan is in een stroomversnelling gekomen doordat de ANT de lacunes in de huidige opleiding Mondzorgkunde heeft blootgelegd. De politieke wens is er nog steeds om taakherschikking erdoorheen te duwen. Dus dan moeten nog snel alle oneffenheden worden gladgestreken. Zoals te verwachten van een politiek gekleurd raamplan staat de conceptversie vol voorbeelden hoe de ideale mondzorgwereld er achter het bureau uitziet. Er wordt zelfs al gesproken over de mondhygiënist-regisseur. Maak...

Door Jan Willem Vaartjes
Jan Willem Vaartjes is voorzitter van de ANT. Na zijn studie tandheelkunde heeft hij zich gedifferentieerd in de orale implantologie. Hij werkt als tandarts-partner bij de kliniek voor tandheelkunde in Utrecht. Vaartjes maakt zich sterk voor transparantie en minder regeldruk.
01-12-2017 | Beter in Halfweg gekeerd
13-10-2017 | Richtlijnenillusionisme
13-10-2017 | Mission possible
01-09-2017 | Meten met twee maten