Activiteiten 2016

ANT Workshop Voorlichtingsavond “De nieuwe Variant-maatschap”

Praktijkhoudende tandartsen werken veelvuldig samen met tandartsen zonder eigen praktijk. Hierbij zijn verschillende juridische varianten mogelijk. Naast werken met een door de Belastingdienst goedgekeurde Modelovereenkomst van opdracht, kiezen sommige tandartsen voor de oprichting van een...

ANT-kantoor, Haaksbergweg 75, Amsterdam

Lees verder