BHV-cursus (Herhalingscursus)

Activiteit

Volg uw wettelijk verplichte BHV-training op het ANT-kantoor!

Praktijkhouders zijn wettelijk verplicht de veiligheid in de praktijk altijd gewaarborgd te hebben, oftewel: er dienen altijd voldoende BHV-ers op de praktijk aanwezig te zijn om de bijbehorende BHV-taken correct uit te kunnen voeren. De ANT biedt daarvoor al geruime tijd een BHV-cursus op de praktijk aan. Om ook onze leden die minder medewerkers willen opleiden een ledenvoordeel BHV te kunnen bieden, stelt de ANT haar kantoor ter beschikking voor een BHV-cursus waar je je ook individueel voor kunt inschrijven.

Cursusdatum herfst 2018:

-6 oktober 2018 van 09:00 – 17:00 - Basiscursus 
-27 oktober 2018 van 10:00 - 15.30 uur - Herhalingscursus

Tijdens de basistraining zullen aan bod komen:

  • Spoedeisende eerste hulp, denk aan wat te doen bij verstikking en reanimatie
  • Gebruik van een AED
  • Niet spoedeisende hulp, zoals wondverzorging en kleine letsels (o.a. oogletsel)
  • Brandbestrijding, je zult ook de mogelijkheid krijgen om een echt brandje te blussen
  • Ontruiming


U ontvangt na afloop een certificaat (bewijs van deelname).

Deze cursus is een zogenaamde maatwerk-combinatiecursus (dus opleiding en herhaling door elkaar heen). Hierbij wordt rekening gehouden met de wisselende basiskennis van de cursist.

Accreditatie:
Voor deze cursus kun je 4 KRT/KRM punten aanvragen.

Kosten:
Zaterdag (inclusief lunch)

De kosten voor de cursus bedragen € 125,- (exclusief BTW) per persoon als ANT-lid. De reguliere prijs is € 175, (exclusief BTW).

Doorgang cursus:
Bij een minimumaantal van vijf aanmeldingen kan de cursus doorgang vinden.

Inschrijven:
Regel direct uw aanmelding via ledenvoordeel@ant-tandartsen.nl

Let op: Dit is de herhalingscursus. De BHV-basiscursus wordt op een andere dag gegeven (6 oktober). 

BHV-cursus (Herhalingscursus)