BHV cursus

ANT-kantoor ANT Workshop

Volg uw wettelijk verplichte BHV-training op het ANT-kantoor!

Praktijkhouders zijn wettelijk verplicht de veiligheid in de praktijk altijd gewaarborgd te hebben, oftewel: er dienen altijd voldoende BHV-ers op de praktijk aanwezig te zijn om de bijbehorende BHV-taken correct uit te kunnen voeren. De ANT biedt daarvoor al geruime tijd een BHV-cursus op de praktijk aan. Hiervoor geldt een minimumaantal deelnemers van vijf personen. Om ook onze leden die minder medewerkers willen opleiden een ledenvoordeel BHV te kunnen bieden, stelt de ANT haar kantoor ter beschikking voor een BHV-cursus waar je je ook individueel voor kunt inschrijven.

Cursusdatum:
21 april 2018 van 09:00 – 17:00

Tijdens de training zullen aan bod komen:
-
Spoedeisende eerste hulp, denk aan wat te doen bij verstikking en reanimatie
-Gebruik van een AED
-Niet spoedeisende hulp, zoals wondverzorging en kleine letsels (o.a. oogletsel)
-Brandbestrijding, je zult ook de mogelijkheid krijgen om een echt brandje te blussen
-Ontruiming

U ontvangt na afloop een certificaat (bewijs van deelname).

Deze cursus is een zogenaamde maatwerk-combinatiecursus (dus opleiding en herhaling door elkaar heen). Hierbij wordt rekening gehouden met de wisselende basiskennis van de cursist. Tijdens de vervolgcursus wordt de kennis opgefrist en zullen we diverse scenario’s behandelen en oefenen.

Accreditatie:
Voor deze cursus kun je 6 KRT/KRM punten aanvragen.

Kosten:
Zaterdag (inclusief lunch)
De kosten voor de cursus bedragen voor de basisopleiding € 211,75 inclusief BTW (reguliere prijs € 256,22) en voor de herhalingsopleiding  € 168,80 inclusief BTW (reguliere prijs € 199,65) per persoon.

Doorgang cursus:
Bij een minimumaantal van vijf aanmeldingen kan de cursus doorgang vinden.

Inschrijven:

Aanmelden

BHV cursus