Dag van het tandvlees

Activiteit

Vanuit de European Federation of Periodontology (EFP) is het initiatief genomen een dag op te dragen aan het tandvlees. Daarom is de European Gum Health Day in het leven geroepen. Deze dag vindt jaarlijks plaats op 12 mei. In Nederland staat deze dag bekend als de Dag van het Tandvlees en zal dit jaar plaatsvinden op donderdag 16 mei 2019.
Net zoals vorig jaar wil de NVvP graag alle Parodontologen, Tandartsen, Mondhygiënisten en Parodontologie-afdelingen op de Tandheelkunde faculteiten vragen deel te nemen aan deze dag!

Het idee is dat de praktijken die willen deelnemen de praktijk openstellen voor een inloopspreekuur. Iedere praktijk is vrij om aan te geven op welke moment van de dag en gedurende welke tijdsperiode het spreekuur plaatsvindt. Patiënten kunnen zich melden, waarna een DPSI-meting wordt gedaan en er een korte uitleg over parodontitis wordt gegeven. Uiteraard kan hier ook de relatie met een gezonde lifestyle en de algemene gezondheid aan de orde komen. Indien er parodontale problemen aanwezig zijn, zal de patiënt geadviseerd worden dit met zijn of haar eigen tandarts of mondhygiënist te bespreken. Het doel van deze dag is het belang van een gezond parodontium en een gezonde mond in het algemeen onder de aandacht te brengen bij de patiënt. Patiënten worden niet aangenomen of behandeld binnen de parodontologie-, tandarts-, of mondhygiënisten- praktijken of op de universiteiten. Het gaat alleen om informatie overbrengen en het bewustzijn van de patiënt over een gezond parodontium te verhogen.

Inschrijving van de praktijk kan vanaf januari 2019 via een contactformulier op de website van de NVvP. Uiteindelijk zal de NVvP een overzicht van de deelnemende praktijken met de bijbehorende praktijkgegevens en gegevens met betrekking tot het spreekuur op de website plaatsen. 

Dag van het tandvlees