Dagcursus BHV

ANT-kantoor Haaksbergweg 75 Amsterdam ANT Workshop

Praktijkhouders zijn wettelijk verplicht de veiligheid in de praktijk altijd gewaarborgd te hebben, oftewel: er dienen altijd voldoende BHV-ers op de praktijk aanwezig te zijn om de bijbehorende BHV-taken correct uit te kunnen voeren. De ANT biedt daarvoor al geruime tijd een BHV-cursus op de praktijk aan. Hiervoor geldt een minimum aantal deelnemers van vijf personen. Om ook onze leden die minder mensen willen opleiden een ledenvoordeel BHV te kunnen bieden, stelt de ANT haar kantoor ter beschikking voor een BHV-cursus waar u zich al vanaf één persoon voor kunt inschrijven.

Cursusdata:

Januari 2017

Cursus in één dag:
Zaterdag 14 januari 2017 van 09:00 – 17:00

April 2017

Avondcursus in twee delen (beide avonden aanwezigheid verplicht):    
Donderdag 13 april & maandag 24 april 2017 van 19:00 – 22:30

Cursus in één dag:                                                         
Zaterdag 15 april 2017 van 09:00 – 17:00

 

Tijdens de training zullen aan bod komen:

  • Spoedeisende eerste hulp, denk aan wat te doen bij verstikking en reanimatie
  • Gebruik van een AED
  • Niet spoedeisende hulp, zoals wondverzorging en kleine letsels (o.a. oogletsel)
  • Brandbestrijding, u zult ook de mogelijkheid krijgen om een echt brandje te blussen
  • Ontruiming

De opleidingscursus wordt afgerond met een examen. Bij een vervolgcursus is dit niet nodig. U ontvangt na afloop een certificaat (bewijs van deelname).

Deze cursus is een zogenaamde maatwerk-combinatiecursus (dus opleiding en herhaling door elkaar heen). Hierbij wordt rekening gehouden met de wisselende basiskennis van de cursist. Tijdens de vervolgcursus wordt de kennis opgefrist en zullen we diverse scenario’s behandelen en oefenen.

Accreditatie:

Deze cursus is geaccrediteerd met 6 KRT/KRM punten.

Kosten:

De kosten voor de cursus bedragen voor de basisopleiding € 180,90 inclusief BTW (reguliere prijs € 211,75) en voor de herhalingsopleiding  € 144,60 inclusief BTW (reguliere prijs € 175,45) per persoon. Het verschil wordt veroorzaakt door het examen dat basiscursisten dienen af te leggen. Daarnaast geldt er een Voorpraktijken deelnamebijdrage van € 12,06 inclusief BTW per deelnemer, dit wordt door de opleider op de factuur van de cursus gespecificeerd.

Doorgang cursus:

Bij een minimumaantal van vijf aanmeldingen kan de cursus doorgang vinden.

Inschrijven:

Regel direct uw aanmelding via onderstaande link of via service@ant-tandartsen.nl.

Inschrijven cursus

Dagcursus BHV