Declaratiemethode en ethiek (verplaatst naar nader te bepalen datum)

ANT-Kantoor, Haaksbergweg 75, Amsterdam ANT Workshop

Let op: deze workshop is in verband met de coronacrisis verplaatst naar een nader te bepalen datum.

Declareren is een belangrijk onderdeel van het tandartsvak. In deze workshop zal onder meer aandacht worden besteed aan de relevante wet- en regelgeving bij het declareren, de rol van de NZa en materiële controles door zorgverzekeraars. Tevens komt aan de orde de opbouw tarievenlijst Tandheelkundige Zorg. Ook wordt nader ingegaan op het overzicht van codes en combinaties met bijbehorende uitleg hoe deze te declareren.

Doelgroep

Tandartsen

Programma

  • Relevante wetgeving bij het declareren
  • Wat is de rol van de toezichthouders NZa en IGJ
  • De wettelijke controle verplichting van de zorgverzekeraars
  • Rol van de Consumentenbond en de NPCF

 

Leerdoelen

  • Op de hoogte zijn van de relevante wetgeving voor declareren
  • Weten welke rol de NZa en de IGJ spelen
  • Uw rechten en plichten kennen inzake de materiële controle

 

Praktische zaken

Docenten Richard Suy en Claudia Koppen
Datum Donderdag 7 mei 2020
Tijd 19:30 - 21:30 uur
Locatie Amsterdam Zuidoost (ANT kantoor)
Kosten Gratis voor ANT-leden
€ 50,- voor niet-leden
Accreditatie Geaccrediteerd door Q-keurmerk® 
Punten 2 KRT-punten

Docenten

Richard Suy heeft sinds 2008 zijn eigen tandartspraktijk Mondzorg Oost in Nijmegen. Buiten de praktijkwerkzaamheden is Richard sinds 2015 bestuurslid van de ANT en is uit dien hoofde onder meer verantwoordelijk voor het Technisch overleg bij de NZa en het ANT Kwaliteitsbeleid.

Claudia Koppen werkt als Risk Manager voor Famed B.V. en is tevens bestuurslid bij NBA Young Profs. Claudia heeft jarenlange ervaring in de accountancy en is binnen Famed verantwoordelijk voor ondermeer het opstellen van risicoprofielen en het leveren van financiële rapportages.

Aanmelden

Op deze workshop zijn de Algemene voorwaarden en Reglement Klachtenprocedure Opleidingen voor Tandartsen van toepassing.

Declaratiemethode en ethiek (verplaatst naar nader te bepalen datum)