NVvP Najaarscongres ParoNextgen

Het Spant, Bussum Congres

New Classification All generations
De toekomst als inspiratiebron

Met de komst van de nieuwe EFP-classificatie voor parodontale aandoeningen breekt voor de parodontologie een nieuw tijdperk aan. Deze classificatie is immers opgesteld vanuit het wetenschappelijk inzicht dat parodontologie méér is dan alleen een tandvleesprobleem. Dit vraagt van u als tandheelkundige zorgverlener om een helicopterview, waarbij u de parodontale status van uw patiënt gericht in verband kunt brengen met diens algehele gezondheid, lokale en systemische risicofactoren en leefstijl.

Voor meer informatie over het programma of inschrijven klik hier.

NVvP Najaarscongres ParoNextgen