Voorlichtingsavond “ANT kwaliteitsavond en actuele ontwikkelingen”

Van der Valk Hotel Drachten ANT Activiteit

De ANT informeert u over belangrijke ontwikkelingen voor tandartsen zoals de nieuwe AVG en het komend wetsvoorstel voor wijziging van de Wet BIG dat VWS heeft geformuleerd en waarin deskundigheidsbevordering een onderdeel gaat vormen van de volgende herregistratie. Tevens wordt u geïnformeerd over het ANT kwaliteitsprogramma waarvan visitatie en intercollegiaal overleg, genaamd IQdent, belangrijke pijlers zijn.

Praktische Zaken  
Datum Donderdagavond 19 april 2018
Tijd 19.30-21.30, ontvangst vanaf 19.15 uur
Locatie Van der Valk Hotel Drachten
Deelname Gratis voor ANT-leden
Gratis voor niet-leden

Aanmelden

Op deze workshop zijn de Algemene voorwaarden van toepassing.

Voorlichtingsavond “ANT kwaliteitsavond en actuele ontwikkelingen”