Voorlichtingsavond “De nieuwe Variant-maatschap”

ANT-kantoor, Haaksbergweg 75, Amsterdam ANT Workshop

Praktijkhoudende tandartsen werken veelvuldig samen met tandartsen zonder eigen praktijk. Hierbij zijn verschillende juridische varianten mogelijk. Naast werken met een door de Belastingdienst goedgekeurde Modelovereenkomst van opdracht, kiezen sommige tandartsen voor de oprichting van een zgn. variant-maatschap. Wat zijn de voor- en nadelen? mr. Niels van den Burg van KBS Advocaten bespreekt de modelcontracten van de ANT en beantwoordt vragen.

Docenten           
Vennootschapsadvocaat Niels van den Burg 
Datum 
Woensdag 12 oktober 2016
Tijd                      
19.30-21.30 uur
Locatie              
Kantoor ANT Amsterdam
Kosten               
Gratis, toegankelijk voor ANT-leden en niet ANT leden

Aanmelden kan via het aanmeldformulier.

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar voor deze workshop.

Had u toch graag bij deze workshop willen zijn? Neem dan contact op met Pauljan van der Zee via p.van.der.zee@ant-tandartsen.nl, bij voldoende interesse wordt er nog een workshop ingepland.

Voorlichtingsavond “De nieuwe Variant-maatschap”