Workshop contracteren met zorgverzekeraars (verplaatst naar nader te bepalen datum)

ANT-Kantoor, Haaksbergweg 75, Amsterdam ANT Workshop

Let op: deze workshop is in verband met de coronacrisis verplaatst naar een nader te bepalen datum.

Steeds meer zien we een tendens bij zorgverzekeraars om een lagere vergoeding uit te keren aan patienten, indien de behandelend tandarts geen contract heeft gesloten met de betreffende zorgverzekeraar. Wat zijn de gevolgen hiervan voor u als tandarts? Daarnaast wordt aandacht besteed aan uw rechten en plichten als u onderwerp bent van een materiele controle.

Doelgroep
Tandartsen

Programma

  • Wel of niet contracteren met zorgverzekeraars
  • Praktische gevolgen voor u als tandarts
  • Rechten en plichten bij een materiele controle


Leerdoelen

  • Op de hoogte zijn van het nieuwe beleid van zorgverzekeraars
  • Inzicht verkrijgen in uw rechten en plichten als tandarts


Praktische zaken

Docenten Daniël Post
Datum  Donderdag 25 juni 2020
Tijd  19:30 - 21:30
Locatie Amsterdam Zuidoost (ANT kantoor)
Kosten  Gratis voor ANT-leden
€ 50,- voor niet-leden
Accreditatie  Geaccrediteerd door Q-keurmerk® 
Punten 2 KRT-punten

Docenten
Daniël Post is als advocaat verbonden aan Eldermans|Geerts. Vanaf 2015 richt Daniël zich voornamelijk op juridische vraagstukken die zorginstellingen en -aanbieders dagelijks kunnen ondervinden. Deze juridische problemen hebben betrekking op het ondernemingsrecht, goederenrecht, procesrecht, verbintenissenrecht en het algemene gezondheidsrecht. Als onderdeel van Team Controles & Claims verleent hij zorgprofessionals en zorginstellingen daarnaast bijstand bij controles door zorgverzekeraars en toezichthouders als IGJ, NZa en AP.

Aanmelden

Workshop contracteren met zorgverzekeraars (verplaatst naar nader te bepalen datum)