Zorgseminar: Klacht- en Tuchtrecht in de zorg

Zeist Seminar

Iedere zorgverlener krijgt er ooit eens mee te maken: een ontevreden cliënt. Vaak kan een gesprek de onvrede wegnemen. Maar wat gebeurt er als de cliënt, na een gesprek, ontevreden blijft en een (tucht)klacht indient?

Cliënten worden steeds mondiger en weten de weg naar een geschilleninstantie in de zorg of één van de tuchtcolleges steeds beter te vinden. Eldermans|Geerts ziet dan ook een toename in het aantal (tucht)klachten. Wat zij ook zien is dat een klacht, in welke vorm dan ook, een enorme impact op zorgaanbieders heeft en zij niet goed weten hoe er op een klacht gereageerd dient te worden. Dit is dan ook de reden dat Eldermans|Geerts een zorgseminar organiseert over het klacht- en tuchtrecht in de zorg.

Tijdens dit zorgseminar worden er praktische handvatten gegeven, zodat u weet wat u te doen staat mocht u onverhoopt geconfronteerd worden met een (tucht)klacht. Tevens zal worden ingegaan op vragen als:

  • Wat moet u doen als u geconfronteerd wordt met een klacht?
  • Wat moet u juist niet doen als u geconfronteerd wordt met een klacht?
  • Op welke wijze moet u reageren op een klacht?
  • Wat zijn de verschillen tussen een klacht bij de geschillencommissie en een tuchtklacht bij één van de tuchtcolleges?
  • Hoe verloopt een (tucht)klachtprocedure?
  • Zijn er mogelijkheden om in te gaan tegen een onverhoopte gegrondverklaring?


Uiteraard krijgt u ook ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen en worden tips en tricks met u gedeeld.

Sprekers

De sprekers op dit zorgseminar zijn Carolien van den Ham en Lisette Greebe, beiden jurist bij Eldermans|Geerts.

Datum en aanmelden

Het seminar vindt plaats op 5 november 2019 van 16.00 uur tot 18.00 uur in The Lodge, het bijgebouw bij het kantoor van Eldermans|Geerts aan de Driebergseweg 16C (3708JB) te Zeist.

Klik hier om u aan te melden.

Zorgseminar: Klacht- en Tuchtrecht in de zorg