Columns oktober 2018

Geïmmuniseerd beleid

Geïmmuniseerd beleid

De AMvB taakherschikking is vlak voor het zomerreces bij de Kamers gedeponeerd en met een genereus gebaar is de termijn om hierover met elkaar in de debat te kunnen gaan, verlengd tot begin oktober. Ik...

Lees verder

Vertrouwen is goed, maar de ANT is beter

Vertrouwen is goed, maar de ANT is beter

“Voorts vormt de taakherschikkingsoperatie binnen de mondzorg aanleiding voor een herbezinning op het tariefgebouw voor deze sector. Zo zijn de huidige wettelijke maximumtarieven volledig toegerekend naar de tandarts, terwijl straks mondhygiënisten een...

Lees verder