Columns

“op de bres voor  privacy”

“op de bres voor privacy”

Het jaar was nog maar net begonnen of RTL Nieuws kwam al met allerlei horrorverhalen over wortelkanaalbehandelingen. Ze waren overigens al maanden bezig met dit sensatieverhaal en iedere keer hadden wij geadviseerd dat het relatief...

Lees verder

“Nog even geduld, er wordt aan gewerkt….”

“Nog even geduld, er wordt aan gewerkt….”

Het vermaledijde Capaciteitsorgaan is met een uiterst doorwrochte en volledig betrouwbare aanbeveling gekomen voor het wenselijke aantal opleidingsplaatsen tandheelkunde in Nederland. Die is uitgekomen op 311 en daarmee volledig in lijn met de 315 plaatsen die de...

Lees verder

Is alleen simpele tandheelkunde gewenst?

Is alleen simpele tandheelkunde gewenst?

Zoals u waarschijnlijk weet hamert de ANT al sinds 2016 op het feit dat taakherschikking een onherroepelijke stelselwijziging is die het teamconcept afbreekt, de zorg versnippert, onnodig compliceert en ook duurder maakt. We hebben vele malen...

Lees verder

Geïmmuniseerd beleid

Geïmmuniseerd beleid

De AMvB taakherschikking is vlak voor het zomerreces bij de Kamers gedeponeerd en met een genereus gebaar is de termijn om hierover met elkaar in de debat te kunnen gaan, verlengd tot begin oktober. Ik...

Lees verder

Vertrouwen is goed, maar de ANT is beter

Vertrouwen is goed, maar de ANT is beter

“Voorts vormt de taakherschikkingsoperatie binnen de mondzorg aanleiding voor een herbezinning op het tariefgebouw voor deze sector. Zo zijn de huidige wettelijke maximumtarieven volledig toegerekend naar de tandarts, terwijl straks mondhygiënisten een...

Lees verder


De kroon op ons werk

De kroon op ons werk

Minister Bruins heeft de spanning er tot het laatste moment ingehouden maar wel zijn woord gestand gedaan, wat minister Schippers tot twee keer toe niet deed. Vlak voor het zomerreces heeft hij de concept-AMvB taakherschikking...

Lees verder

Verdere  afbraak van Nederlandse tandheelkunde

Verdere afbraak van Nederlandse tandheelkunde

De vermindering van het aantal opleidingsplaatsen voor tandartsen is onlosmakelijk verbonden met het huidige beleid waar de overheid de tandarts voor de 'ongecompliceerde' patiënt wil vervangen door de mondhygiënist. Ergens in...

Lees verder

Even lachen voor de foto…

Even lachen voor de foto…

De Council of European Dentists (CED), een organisatie gesteund door 340.000 Europese tandartsen, allemaal even uitgesproken tegen taakherschikking, heeft een vlammende brief aan onze minister gestuurd waarin deze wordt aangespoord nog eens aandachtig in de spiegel...

Lees verder

Een goede start

Een goede start

Wie dacht dat met het vertrek van minister Schippers onze sector van saaiheid in slaap zou sukkelen, is bedrogen uitgekomen. Op het gebied van de mondzorg nog niet belast door grote inhoudelijke kennis – die...

Lees verder