Columns

De kroon op ons werk

De kroon op ons werk

Minister Bruins heeft de spanning er tot het laatste moment ingehouden maar wel zijn woord gestand gedaan, wat minister Schippers tot twee keer toe niet deed. Vlak voor het zomerreces heeft hij de concept-AMvB taakherschikking...

Lees verder

Verdere  afbraak van Nederlandse tandheelkunde

Verdere afbraak van Nederlandse tandheelkunde

De vermindering van het aantal opleidingsplaatsen voor tandartsen is onlosmakelijk verbonden met het huidige beleid waar de overheid de tandarts voor de 'ongecompliceerde' patiënt wil vervangen door de mondhygiënist. Ergens in...

Lees verder

Even lachen voor de foto…

Even lachen voor de foto…

De Council of European Dentists (CED), een organisatie gesteund door 340.000 Europese tandartsen, allemaal even uitgesproken tegen taakherschikking, heeft een vlammende brief aan onze minister gestuurd waarin deze wordt aangespoord nog eens aandachtig in de spiegel...

Lees verder

Een goede start

Een goede start

Wie dacht dat met het vertrek van minister Schippers onze sector van saaiheid in slaap zou sukkelen, is bedrogen uitgekomen. Op het gebied van de mondzorg nog niet belast door grote inhoudelijke kennis – die...

Lees verder

Tandarts blijft eerste aanspreekpunt

Tandarts blijft eerste aanspreekpunt

Na het uitkomen van het rapport Commissie Innovatie Mondzorg (Linschoten) in 2006 is het aantal opleidingsplaatsen voor tandartsen van 300 naar 240 verlaagd, met als gevolg dat er nu een nijpend tekort aan in Nederland opgeleide tandartsen is....

Lees verder

Goede voornemers

Goede voornemers

In de tijd dat ik studeerde, was een proefschrift in de sociale wetenschappen minstens vijfhonderd pagina’s en oersaai. Een proefschrift in de exacte wetenschappen was juist dun, maar weer onleesbaar door alle formules....

Lees verder

Vooral faciliteren, niet belemmeren

Vooral faciliteren, niet belemmeren

In 2013 kreeg de ANT een weinig aan de fantasie overlatende brief van het Zorginstituut (ZiN) met de opdracht om te starten met richtlijnontwikkeling. In de medische wereld zou evidence-based handelen gemeengoed zijn en in de...

Lees verder

Papieren tandarts ongewenst

Papieren tandarts ongewenst

Onder de radar wordt gewerkt aan een nieuw raamplan voor de opleidingen Tandheelkunde en Mondzorgkunde. Hierin staat waarin de tandarts en mondhygiënist moeten worden opgeleid. Het plan is in een stroomversnelling gekomen doordat...

Lees verder

Beter in Halfweg gekeerd

Beter in Halfweg gekeerd

Het grote moment was eind september aangebroken: NVM-mondhygiënisten vierde op spetterende wijze het vijftigjarig bestaan in het, politiek niet geheel correct te noemen, SugarCity in Halfweg. Maar als tertiaire preventie de weg voorwaarts...

Lees verder

Richtlijnenillusionisme

Richtlijnenillusionisme

Ik ben een groot voorstander van richtlijnen in de mondzorg. Hoe meer hoe beter, zou ik zelfs durven zeggen. In een ideale zorgwereld zijn richtlijnen immers het ideale middel om die ideale wereld in stand...

Lees verder