Column Jan Willem Vaartjes - Dentz 2

Door Jan Willem Vaartjes


In de zorg komt het vaak voor dat zorgverzekeraars een groep zorgaanbieders tegen een bepaalde prijs contracteren om vervolgens niet-gecontracteerde zorgaanbieders minder te vergoeden. In de tandheelkunde worden de tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en bestaat een groot deel uit niet (basis)verzekerde zorg, waardoor we tot nu hier weinig mee te maken hadden. Dat is in 2019 veranderd.

VGZ beweert met meer dan tien implantaatfabrikanten een prijsafspraak te hebben en daarbij ook voldoende tandarts-implantologen gecontracteerd te hebben, waardoor de VGZ-vergoeding voor een implantaat veertig procent onder het NZa-tarief zou mogen liggen. Het zogenaamde ‘gemiddeld gecontracteerd tarief’. Niet-gecontracteerde zorgverleners krijgen daar nog een korting van twintig procent bovenop, wat neerkomt op een vergoeding van minder dan vijftig procent van het normale tarief.

De eerste patiënten hebben hiermee inmiddels te maken gehad en de ANT is voor deze groep in de bres gesprongen. De belangrijkste implantaatfabrikanten ontkennen namelijk een afspraak met VGZ te hebben en gecontracteerde zorgverleners kunnen wel een bedrag tot het volledige NZa-tarief vergoed krijgen. Het straffen van ongecontracteerde zorgverleners mag geen hinderpaal zijn. Het heeft er alle schijn van dat VGZ die grens overschrijdt. Een patiënt die de dupe van dit VGZ-beleid is, staan we momenteel juridisch bij. Met een overwinning kunnen we gelijk paal en perk stellen aan deze praktijken voordat het schering en inslag wordt in de mondzorg. Belangenbehartiging voor tandarts en patiënt is iets wat alleen bij de ANT echt tot zijn recht komt. Ik heb op dit dossier de afgelopen tijd wat te veel zwalkende meningen gezien.

In mijn column in het vorige nummer sprak ik ook mijn zorg uit over het stoppen van de hulp van Famed/Infomedics bij de analyse van declaratiedata. Deze analyses zijn van groot belang om tegenspel te kunnen bieden aan zorgverzekeraars en – indien nodig – de overheid. Na een goed gesprek met de directie van Famed/Infomedics is gebleken dat de structuur van Infomedics, waarbij zij geen eigenaar maar slechts verwerker van de data zijn, de grootste bottleneck is. De oplossing zou de mogelijkheid zijn waarbij u aanvinkt dat u graag de (geanonimiseerde) data deelt voor analyses die de beroepsverenigingen nodig hebben. Ik vraag u zodra dit ontwikkeld is allemaal te doen. Hierdoor kunnen wij u weer beter vertegenwoordigen.

Met het verschijnen van deze Dentz heeft ook het ANT-congres weer plaatsgevonden op ACTA. Dit jaar ben ik er nog trotser op dan voorgaande jaren. Naast een hoofdprogramma met een bekende internationale spreker was er ookeen verscheidenheid aan verschillende sessies in het paralelprogramma. Variërend van radiologie, politiek tot pensioenlessen en zelfs virtueel boren op de Simodont. Zo brengen we de standaard die normaal is op de grote internationale congressen, zoals EuroPerio, nu ook naar Nederland. Hopelijk de eerste in een lange reeks van deze aanpak. Ik zie u graag volgend jaar op ons lustrumcongres!

Door Jan Willem Vaartjes
Jan Willem Vaartjes is voorzitter van de ANT. Na zijn studie tandheelkunde heeft hij zich gedifferentieerd in de orale implantologie. Hij werkt als tandarts-partner bij de kliniek voor tandheelkunde in Utrecht. Vaartjes maakt zich sterk voor transparantie en minder regeldruk.