Column Wilfred Kniese - Dentz 2

Door Wilfred Kniese


Het Zorginstituut (ZiN) was te gast bij KIMO om te brainstormen over kwaliteitsstandaarden, meetinstrumenten en informatiestandaarden. Zaken waar huisartsen en medisch specialisten graag met een grote boog omheen lopen. Dankzij de meerjarenagenda staat KIMO hier nu toch nog volop mee in de politieke schijnwerpers. Wij dachten evidence-based wetenschappelijke richtlijnen te gaan maken. Maar ZiN wil kwaliteitsstandaarden zien, inclusief handreikingen en informatiestandaarden die taakherschikking in goede banen moeten gaan leiden.

Wist u dat een KIMO-richtlijn voor de tandarts als aanbeveling geldt maar dat diezelfde richtlijn voor de mondhygiënist en de tandprotheticus een dwingend voorgeschreven protocol behelst. Dat is althans het standpunt van KIMO-lid FTWV (Federatie van Tandheelkundige Wetenschappelijke Verenigingen) en verklaart waarom zij vindt dat NVM en ONT als lid van KIMO moeten gaan meestemmen over onze richtlijnen, want het zijn tevens hun protocollen. Hoe de IGJ daarna deze protocollen gaat handhaven bij tandartsen laat ik geheel aan uw fantasie over.

De gastspreker van het Zorginstituut drukte ons op het hart het ontwikkelen van richtlijnen vooral te zien als een ludieke gebeurtenis en kans voor de tandartsen om elkaar hand in hand blijmoedig naar een hoger kwaliteitsplan te stuwen. U kent die sessies wel: veel fysiek contact, veel complimentjes en aan het eind mompel je: "laten we contact houden". De realiteit is iets minder romantisch en idyllisch. De overheid heeft gemakshalve kwaliteit en doelmatigheid aan elkaar gelijkgesteld. Als de IGJ de praktijk niet sluit is de kwaliteit op orde en kunnen de tarieven omlaag, om het maar even in begrijpelijk Nederlands te zeggen.

Ik ben een groot voorstander van richtlijnen omdat daarmee systematisch in kaart gebracht wordt waar de gaten in de wetenschappelijke onderbouwing van het vak zitten. Dat stuurt onderzoek. En ik ben een minstens zo groot voorstander van indicatoren. Vergeet het als je in de mondzorg iets niet kunt meten. Maar dat kan prima steekproefsgewijs. Zoveel mogelijk indicatoren maken die iedereen integraal moet bijhouden en centraal

aanleveren bij de zorgverzekeraars is een on-ZiN-nige benadering waarbij het niet meer om kwaliteit gaat maar om controle en doelmatigheid. Datamining van de zorgverzekeraars wordt dan undermining van het vak. Zolang politiek en overheid, gesteund door de zorgverzekeraars, er zichtbaar genoegen in scheppen om de tandarts als graaier neer te zetten kan de mondzorg volstaan met het aanleveren van slechts een enkele indicator bij het Zorginstituut: hoe ‘deep’ zijn de ‘pockets’ van de patiënt.

Evolueert het toetsingskader de komende jaren zodanig dat we er geen last meer van zullen hebben in de toekomst? Helaas, er gaat hooguit typisch ambtelijk worden geschaafd, geknipt en geplakt in de marge maar de kern blijft overeind. Dogma's hebben een taai leven. De regeringscoalitie is een soort schaduwkabinet geworden waar weinig van te verwachten valt. De gevestigde oppositie heeft zich volledig laten inkapselen. Nu de ster van Wilders minstens zo verbleekt is als zijn haar wordt mondzorg’s enige hoop in bange dagen het Forum van Thierry. Zo de Uil van Minerva al is neergestreken in Den Haag. Maar omdat een uil vooral uilskuikens produceert zou ik onze toekomst daar ook niet te veel aan willen ophangen.

Wij moeten dus terug naar de tijd dat de tandarts een gerespecteerd regisseur van de mondzorg was, er geen discussies waren over al of niet zelfstandig borende mondhygiënisten, onze studenten nog niet geïndoctrineerd werden door linkse elementen op de universiteiten, de rechtse establishment journalisten zich niet voor het karretje van de zorgverzekeraars lieten spannen en bestuurders nog het toonbeeld waren van het huidige exemplarische gedrag van de ANT-top. Ik roep hierbij dan ook alle in Nederland werkende tandartsen op, ongeacht waar ze hun diploma hebben behaald, om over de smetteloos witte tandartsjas voortaan een geel hesje te gaan dragen ten teken van adhesie met de Beweging voor Boreale Tandheelkunde. Powered bij ANT.

Door Wilfred Kniese
Wilfred Kniese is ANT-bestuurslid (vice-voorzitter en penningmeester).