De keizerlijke ANT

Door Wilfred Kniese


In de laatste Dentz van 2013 heb ik betoogd dat tandartsen niet frauderen. En inderdaad, alle ophef over fraude in de mondzorg bleek een storm in een glas water. De bedragen die genoemd worden als mogelijke fraude vallen volledig in het niet tegen de achtergrond van de totale uitgaven voor mondzorg. En de paar voorbeelden die aangehaald worden zijn dermate absurd dat de rapportage bijna niet meer serieus te nemen valt. Soms denk je zelfs aan een misplaatste 1-april grap. Maar de rol van de zorgverzekeraars is helaas wel serieus te nemen. Deze absurde voorbeelden zijn eigenlijk alleen mogelijk door laksheid of een falend functioneren van de controle bij de zorgverzekeraars. Iets waar patiënten zich terecht boos over maken. En dus heeft Achmea des te meer reden om in de tegenaanval te gaan. Want aanval is de beste verdediging en de tactiek moet vooral zijn om de aandacht van het eigen falen af te leiden door met de vinger naar anderen te wijzen. 1000 tandartsen kunnen een brief verwachten met het verzoek om met terugwerkende kracht vier miljoen euro. terug te betalen. Achmea merkt fijntjes op dat dit geld gebruikt zal worden om lagere premies mogelijk te maken. Om dat in perspectief te plaatsen: vier miljoen euro zal niet eens voldoende zijn om de vergoeding van de raad van bestuur in 2014 te dekken. Balkenende is nog niet echt doorgedrongen tot het hoogste bestuursechelon. Er zijn zorgverzekeraars die de premies van de aanvullende verzekering hebben verhoogd en de prestaties hebben uitgekleed want de tandartsen zouden in een vrije markt toch wel hun tarieven fors gaan opschroeven. Het rapport van Milliman heeft keihard aangetoond dat dit niet is gebeurd. Maar we wachten nog steeds op de premiecorrecties. Want daar zitten de consumenten werkelijk op te wachten. We hebben er heel lang op moeten wachten maar nu is het zover. De NMT bestaat honderd jaar. En daar passen felicitaties bij. Een jaar vol feestelijkheden waar we even de zorgen van alledag zoals het kostenonderzoek, de bepaling van het norminkomen en de fraude in de mondzorg mogen vergeten. En wellicht dat dit kroonjaar werkelijk bekroond gaat worden met het predicaat ‘koninklijk’, een hele eer die zou afstralen op de hele mondzorgsector.

Zelf plaats ik overigens wel wat kanttekeningen bij het predicaat ‘koninklijk’. De ANT heeft namelijk zelf in 2013 de koninklijke weg bewandeld. We hebben keurig zitting genomen in de klankbordgroep van de NZa, hebben ons voorbeeldig gedragen bij de ondersteuning van het kostenonderzoek en het de minister niet al te kwalijk genomen dat ze de stekker uit het experiment heeft getrokken. En wat is het resultaat? Stank voor dank zou ik zeggen. De NZa wil zoals gewoonlijk overal overheen walsen en merkt terloops fijntjes op dat de tandartsen niet open zijn over kosten en opbrengsten. De minister geeft opdracht om fraude in de mondzorg te onderzoeken. En als Milliman de waarheid over de marktscans aan het licht brengt weet de minister niet hoe snel zij de NZa in bescherming moet nemen, terwijl ze terloops nog even opmerkt het een ernstig signaal te vinden dat het opleveren van gegevens over kosten en opbrengsten door mondzorgpraktijken zo moeizaam verloopt. Waar hadden we dat toch ook alweer eerder gehoord? De politiek heeft ziel en zaligheid opgehangen aan marktwerking en daarmee aan de NZa. Deze organisatie moet dus koste wat het kost de hand boven het hoofd gehouden worden. De waarheid wordt daarmee op pragmatische wijze ondergeschikt gemaakt aan de hogere landsbelangen. Napoleon heeft dat destijds heel goed begrepen. Als de paus hem de kroon op het hoofd plaatst zou hij zijn wereldlijk gezag onderwerpen aan het kerkelijk gezag en daarmee aan een hogere autoriteit. Daarom greep hij de kroon en plaatste deze zichzelf op het hoofd. De keizerlijke weg, zonder compromis of belangenverstrengeling. De koninklijke weg is een doodlopende weg gebleken. Daarvan wijzer geworden hebben wij besloten om in 2014 de keizerlijke weg te bewandelen. Onafhankelijk en strijdbaar. Er is een aantal brandende dossiers dat het feest grondig kan bederven. En daarom blijven wij waakzaam. Namens alle partijen die belang hebben bij de toekomst van de mondzorg.

Door Wilfred Kniese
Wilfred Kniese is ANT-bestuurslid (vice-voorzitter en penningmeester).