Durft u de uitdaging aan?

Door Jan Willem Vaartjes


Vorig jaar schreven we over de noodzaak dat er een patiëntenplatform voor de mondzorg zou komen. Inmiddels is het Consumenten Platform Mondzorg (CPM) opgericht en ik kan niet anders zeggen dan dat ik erg blij ben met dit platform. Er bestaat een belangrijke groep consumenten die hoogwaardige mondzorg wil afnemen, zonder dat de overheid of een zorgverzekeraar kan bepalen of deze zorg en service wel voldoende doelmatig is.

Op dit moment worden de belangen van de patiënt vertegenwoordigd door de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). Met deze organisatie hebben we goed contact. We begrijpen en ondersteunen hun zoektocht naar het zichtbaar en transparant maken van kwaliteit. Dit alles wel op een manier dat onnodige bureaucratie vermeden wordt. Echter voor het aanpassen van het tariefsysteem dat zorg op maat en meer service mogelijk maakt, zijn consumentenorganisaties logischere partners dan patiëntenverenigingen of verzekeraars.

De grootste consumentenorganisatie, de Consumentenbond, begrijpt dat er situaties zijn waar de consument meer te kiezen zou moeten hebben en waar volledige regulering een knelpunt is. Het is een grote stap voorwaarts dat de tandartsen de Consumentenbond hebben kunnen overtuigen dat meer keuzevrijheid met een plustarief voor bepaalde indicaties noodzakelijk is. Het proces om meer keuzevrijheid in de mondzorg verder door te voeren is mede afhankelijk van bestaande belangen en de onderhandelingsprocessen tussen partijen

Daarom is het zo interessant dat het CPM laat zien dat keuzevrijheid een fundamenteel recht is, waar de overheid geen inkomenspolitiek mee kan bedrijven. CPM heeft de daad bij het woord gevoegd en bezwaar gemaakt tegen de tariefbeschikking van 2014. In hun bezwaarschrift wordt kraakhelder aangetoond dat de situatie in Nederland dusdanig afwijkt van de andere Europese landen dat er een verstoring van de interne markt optreedt en patiënten gedwongen worden zorg op maat over de grens af te nemen. Er zijn nu al voldoende voorbeelden te vinden van tandartsen die zich op de Nederlandse patiënt richten, maar de daadwerkelijke behandeling net over de grens uitvoeren. In deze Dentz vindt u een interview met het bestuur van het CPM en hun advocaat. Omdat de stem van de consument zo belangrijk is, moeten we dit allemaal zo goed als mogelijk ondersteunen. Ik wil u daarom vragen om uw kritische en onafhankelijke patiënten te motiveren zich aan te melden bij het Consumenten Platform Mondzorg.

Naast patiëntenrechten bestaan er dus ook consumentenrechten, die enerzijds recht geven op keuzevrijheid maar anderzijds eisen stellen aan u als ‘leverancier’ .. Indien u zelf ontevreden bent over een product dan kunt u daarover relatief makkelijk klagen en uw geld terugkrijgen. Ook is er een wettelijke garantietermijn waarop u beroep kunt doen als er later iets misgaat. De Consumentenbond en het CPM zijn onafhankelijke organisaties die opkomen voor de belangen van de consument. Indien de consument dus gediend is bij kwalitatief onderscheidende behandelingen en vrije prijzen dan zullen vanuit consumentenperspectief de leveringsvoorwaarden, een snelle afhandeling van geschillen en een goede garantieregeling logische eisen zijn. Durft u deze markt aan? 

Door Jan Willem Vaartjes
Jan Willem Vaartjes is voorzitter van de ANT. Na zijn studie tandheelkunde heeft hij zich gedifferentieerd in de orale implantologie. Hij werkt als tandarts-partner bij de kliniek voor tandheelkunde in Utrecht. Vaartjes maakt zich sterk voor transparantie en minder regeldruk.