Floskundigen

Door Wilfred Kniese


Het is bekend dat weinig mensen leren van fouten uit het verleden. Politici horen daar zeker niet bij. We hadden mogen hopen dat  het debacle rond de verloskundigen zelfreinigend zou hebben gewerkt richting nieuwe experimenten. Maar de wegen van onze minister zijn ondoorgrondelijk. Mogelijk wil zij haar stempel drukken op de geschiedenis en een erfenis nalaten waar nog lang over gesproken zal worden. Geen beter dossier in dat geval dan de taakherschikking mondzorg. De (te) zelfstandige mondhygiënisten zullen  in navolging van de verloskundigen voortaan gebrandmerkt gaan worden als de "floskundigen".

Sprookjes

De voorzitter van het Ivoren Kruis en de directeur van Mondzorg voor Kids zaten tijdens de Ronde Tafel gebroederlijk naast elkaar met dezelfde missie: de mondzorg van de jeugd verheffen. De voorzitter deed dat glans(jes)rijk door Gewoon een Gaaf verhaal te vertellen dat ieders aandacht had. De directeur had zichtbaar andere problemen. In mijn vorige column schreef ik nog dat Mondzorg voor Kids zeer winstgevend was. Inmiddels zijn ze marginaal verlieslatend zo bleek uit de position paper. Geen blijde boodschap voor de kapitalistische eigenaren. Dus maar een sprookje bedacht. De commissie moest met zichtbaar stijgende verbijstering het verhaal aanhoren van de virtuele praktijk waar de lage SES-kids, na te zijn afgeleverd met een luxe limousine van de gesubsidieerde haal- en brengservice, zich korte tijd Michael Jackson konden wanen in mondzorgpraktijk Neverland. Na vijf martelend lange minuten kwam dit sprookje gelukkig tot een einde en kon de zaal weer opgelucht ademhalen en overgaan tot de orde van de dag. Sprookjes zijn natuurlijk leuk voor de aandeelhouders maar in de keiharde realiteit van de dagelijkse mondzorg gaat het gewoon om subsidie, winst en macht.

TrammelANT

Marnix, directeur van de calimero's, heeft helaas gerecidiveerd in zijn column.  Mijn waarschuwingen ten spijt. Onder het kopje "trammelant in tandartsenland" breekt hij een lans voor de opleiding tot tandprotheticus. We worden er subtiel op gewezen dat de tandprotheticus zijn eigen opleiding moet bekostigen. Logisch zou je denken. Als iemand op zaterdagmiddag naar zijn boetseerclub gaat moet die dat ook zelf betalen? De ONT laat echter geen gelegenheid onbenut om  te benadrukken dat de tandprotheticus eigenlijk een academisch denk- en werkniveau heeft. Maar de lat moet niet meteen te hoog,  dus is regulier Hbo een mooi tussenstation. Niet bepaald ontbloot van ambitie voor wat in feite irregulier Mbo-onderwijs is. Maar Marnix gaat onbewust de fout in door te stellen dat de tandprotheticus "acteert" op Hbo-niveau. De spijker op de kop. Acteren betekent namelijk "doen alsof", "een rol spelen".  En de titel trammelANT in tandartsenland is zijn Freudiaanse huldeblijk aan de ANT die begin juni de knuppel in het hoenderhok van de mondzorg heeft geworpen door van de stille stelselwijziging een tamelijk luidruchtige te maken.

The sky is the limit

De NZa bestaat 10 jaar en dat mag gevierd worden. Met als thema "the sky is the limit" en een heuse kosmonaut als spreker om uit te leggen wat zich aan de andere kant van "the limit" afspeelt. Waarom de NZa voor deze titel heeft gekozen is me niet helemaal duidelijk geworden. Gaat de NZa de zorgsector wat lucht geven? Mogen we voortaan sky high declareren? De tandartsen dachten tijdens het experiment ook dat de sky the limit zou worden. Die illusie heeft maar een paar maanden mogen duren. Toch geeft de happening wel aanleiding tot enkele kosmische beschouwingen. Immers, de NZa is op de zevende dag ontstaan uit de Oerknal van de Wmg. En de NZa zag dat het allemaal goed was want er was marktwerking. En sindsdien dijt de zorgkosmos gestaag uit. NZa en mondhygiënisten hebben gemeen dat ze het allebei al 10 jaar doen. Dat noem ik eerbiedig de "constante van Schippers" en wil het daar voor nu even bij laten. Maar wel met felicitaties aan de jarige NZa. Want zonder hen zou het leven van een bestuurder een stuk saaier zijn. Proost dus op 2017!

Door Wilfred Kniese
Wilfred Kniese is ANT-bestuurslid (vice-voorzitter en penningmeester).