Goede voornemersIn de tijd dat ik studeerde, was een proefschrift in de sociale wetenschappen minstens vijfhonderd pagina’s en oersaai. Een proefschrift in de exacte wetenschappen was juist dun, maar weer onleesbaar door alle formules. Tegenwoordig mag men een aantal artikelen bundelen die men - al dan niet samen met anderen - heeft geschreven. Soms overweeg ik wel eens mijn Dentz-artikelen te bundelen, dan moet ik toch een heel eind komen. Ik geef de garantie dat ik ze helemaal zelf geschreven heb.

Promoties in de mondzorg zijn altijd hoogtepunten en het aardige is dat degenen die zich hieraan gewaagd hebben meteen een platform krijgen voor het doen van boude uitspraken die vaag met het onderwerp van de promotie samenhangen. Zo laaide de discussie heel even op of alle 75-plussers weer terug zouden moeten in de basisverzekering, een discussie die snel door Den Haag in de kiem werd gesmoord.

Het meest recente voorbeeld is van een net gepromoveerde mondhygiënist die de stelling poneert dat de “mondhygiënist een leidende rol in het verpleegtehuis moet nemen”. Natuurlijk zou het makkelijk zijn om dat idee meteen af te serveren met een badinerende sneer over taakherschikking. Maar dit idee verdient wel degelijk meer aandacht omdat het aan een groot aantal facetten van het probleem ‘mondzorg kwetsbare ouderen’ raakt. Dus stel ik hierbij de vraag: is het een goed idee?

Huzarenstukje leveren
Ja, want we kunnen in een brief uit 2014 vanuit het bolwerk van NVM-mondhygiënisten van VWS lezen dat de mondhygiënist onbetwist de expert op het gebied van de gedragsverandering binnen de ouderenmondzorg is. De mondhygiënisten willen dus het huzarenstukje leveren om het poetsgedrag van dementerende ouderen te gaan veranderen! Om deze reden moeten zij in het zorgteam worden opgenomen, want hier gaan verpleeghuisartsen, psychologen en fysiotherapeuten nog heel wat van leren. Over die zorg zijn we het intussen allemaal eens: de mondzorg in verpleegtehuizen moet multidisciplinair worden aangestuurd. En dat vereist één dossier en één coördinator. Deze zorg mag niet langer de budgettaire sluitpost zijn ten gunste van managementoverhead en bonussen. Nu is het nog zo dat elke patiënt een zorgbudget heeft maar zonder dat een bedrag geoormerkt is voor de mondzorg. Terwijl er wel artsen en fysiotherapeuten in dienst zijn. Een mondhygiënist kan natuurlijk van tijd tot tijd een gebit reinigen maar het dagelijks werk moet gedaan worden door het verzorgend personeel. Dat wil zeggen door verzorgenden en niet door zorgverleners. De mondhygiënist moet dus vooral het personeel aansturen en trainen, screenen en op tijd de experts erbij halen. Maar veel van deze nuttige en wenselijke activiteiten mogen niet extern gedeclareerd worden omdat er geen codes voor zijn en het tehuis wil niet zelf voor de kosten opdraaien. Dat bevordert weer fraude in de mondzorg omdat ‘alternatieve’ declaraties aan het zorgkantoor gaan worden aangeboden. Ook daarom is het een goed idee de mondhygiënist in dienst te laten nemen en aan het zorgteam toe te voegen.

De NVM heeft in een brief aan de minister een paar jaar geleden aangegeven dat de zorg een stuk doelmatiger kan worden verleend als mondhygiënisten daarin een meer prominente plaats zouden krijgen. Hoe doelmatig? Mij kwam onlangs onder ogen dat mondhygiënisten in een verzorgingstehuis verbolgen hadden gereageerd omdat hen als zzp’er 60 euro per uur was geboden terwijl de helft van de omzet toch “redelijk” zou moeten zijn en dat was ten minste 75 euro. Ik heb dat eens doorgerekend: 132.000 euro op jaarbasis! Het dubbele van wat de NZa redelijk vindt. Elders was furieus gereageerd omdat het zorgkantoor maar 50 à 80 procent van het uniforme uurtarief had willen vergoeden, terwijl er toch functionele bekostiging is. Inderdaad het grote probleem van taakherschikking, waar iedereen maar op de stoel van een ander wil gaan zitten tegen het hoogste tarief. Waar zijn de nachtegalenidealen gebleven?

Dynamiek van het vak
Natuurlijk zal er een discussie blijven over de vraag welke zorg deze patiënt nu echt nodig heeft en wie die zorg het beste kan verlenen. Dat hoort bij de dynamiek van het vak. Maar op deze manier komt die patiënt wel goed in beeld. En kan eindelijk begonnen worden met echte allesomvattende zorgverlening. Zorg die ook nog eens letterlijk onder één dak gaat worden verleend met één patiëntendossier en met één duidelijke zorgcoördinator. Daarbij wordt het management van het verpleegtehuis bovendien gedwongen zijn verantwoordelijkheid te nemen en het budget te besteden aan waar het voor is bedoeld. Met de inzet van de mondhygiënist wordt invulling gegeven aan het overheidsbeleid om de juiste man of vrouw op de juiste plaats te krijgen en op die manier de zorgkosten te beteugelen of zelfs omlaag te krijgen.

Als de NVM met de ANT serieus aan de slag wil met het probleem ‘kwetsbare ouderen’ en werk wil maken van de aan de minister toegezegde doelmatigheid dan mogen we binnenkort bij het collectief mondzorgoverleg met de minister van hen een voorstel tegemoet zien dat de verpleegtehuizen verplicht mondhygiënisten in (loon)dienst moeten nemen met de arbeidskostencomponent (circa 65.000 euro) die de NZa hanteert als richtlijn. Laat de NVM dus nu opstaan en luid en duidelijk gaan spreken of tot haar honderdjarig jubileum verder zwijgen over functionele bekostiging en taakherschikking. Want het is een fantastisch idee dat we met z’n allen zouden moeten omarmen als we doelmatigheid en patiëntenperspectief serieus nemen.

Kleine uitsmijter
En een kleine uitsmijter. Het is politiek incorrect, want elitair en denigrerend, om van lager opgeleid mondzorgpersoneel te spreken. Mondhygiënisten zijn niet lager opgeleid omdat het een hbo-niveau is en tandprothetici zeker niet amper opgeleid omdat de overheid er een mbo-label op heeft geplakt. We zullen dus voortaan spreken van een ‘meer’ of ‘minder’ gevuld curriculum, meetbaar en objectief (s.v.p. nu geen flauwe woordgrapjes over een beter of een slechter gevuld curriculum). Bij een ruim gevuld curriculum behoren richtlijnen, bij een minder gevuld curriculum hoort het denken in protocollen. Dat is niet elitair, maar een feit. De overheid zou het liefst zien dat een richtlijn naadloos in een protocol overgaat omdat daarmee veel discussies met de tandarts beslecht kunnen worden nog voordat deze gestart zijn. Maar de ANT staat voor het wetenschappelijk karakter van het beroep tandarts en zal erover waken dat richtlijnen geen proto”kul”len worden. Daarom is KiMo opgericht
door en voor tandartsen. Ook dat was een goed idee.