‘Omdat u het waard bent’ - Column Wilfred Kniese - Dentz 1U leest deze column geheel op vrijwillige basis, niets of niemand verplicht u daartoe. Dat mag nog eens benadrukt worden. U krijgt er zelfs geen KRT-punten voor hoewel dubbele punten wel op zijn plaats zouden zijn geweest. Ik lobby daar al geruime tijd voor en heb zelfs de KNMT benaderd om een goed woordje voor mij te doen. Maar het KRT heeft zich tot nu toe onvermurwbaar opgesteld. Bij deze woest onafhankelijke instelling heeft de KNMT dus niets in de melk te brokkelen en de ANT geen enkele vinger in de pap.

Maar het gaat desondanks een heel mooi jaar worden. De ANT doet dit jaar al 25 jaar waar zij het beste in is: het behartigen van uw belangen. En de NVM mag na 14 jaar op een houtje te hebben gebeten nu eindelijk op eigen houtje gaan doen waar hun leden naar ieders zeggen het beste in zijn: preventief verdoven en boren op basis van een preventief gediagnosticeerde röntgenfoto. Wij hebben ons voorgenomen om dit jaar intensief te gaan samenwerken met de NVM om het proces in goede banen te leiden en hen maximaal te steunen indien zij daartoe een beroep op ons willen doen. Tandartsen en mondhygiënisten gaan wat ons betreft in 2020 hand in hand door het ganse land. Daar moet overigens nog wel een horde of twee genomen worden. De NVM heeft mij in de ban gedaan als ketter in de mondzorg. Officieus, dat wel, maar het voelt toch niet goed. Vroeger kreeg ik altijd spontaan een uitnodiging voor alle feestjes en partijtjes van de NVM. Die zijn echt leuk kunt u van mij aannemen, daar kunnen tandartsen een puntje aan zuigen. Maar dat is volledig opgedroogd, ondanks dat ik altijd zo liefdevol over mijn nachtegalen heb gesproken. Dat kon ik helaas niet volhouden inderdaad: de waarheid moet gezegd kunnen worden en een vermaning op zijn tijd houdt iedereen scherp. De titel kletsmajorette leek mij recentelijk meer op zijn plaats omdat de mondzorg van verbaal overenthousiasme uit de bocht dreigde te vliegen. Het is inderdaad eenzaam aan de top en het vasthouden aan zijn overtuiging kent een prijs. In het verleden zijn mensen wel voor minder op de brandstapel beland. Maar als we intensief willen gaan samenwerken zal er wat moeten veranderen en daar is een feestelijk 2020 een mooi excuus voor. Ik zet daartoe de eerste stap en reik de hand door in deze column een gecodeerde boodschap te verwerken voor een lieve en gewaardeerde collega. Die boodschap luidt: “als op 1 juli de AMvB kakelvers van de pers rolt zullen alle mondzorgverleners in Nederland zich kiplekker gaan voelen”.

Over tot de orde van de dag. Mijn oog viel onlangs op het (zoveelste) artikel met de prangende vraag: wat is uw praktijk waard. Elders in deze Dentz veegt collega Vaartjes al de vloer aan met de commissie Borstlap. Maar dat is nog maar een begin. Er is al een volgende commissie in de maak onder de codenaam “Smart”lap die een nieuwe definitie van ZZP gaat introduceren: de Zelfstandige Zonder Praktijk. Want die praktijk kunt u straks schudden. Van een kale kip valt niet veel meer te plukken. De ANT heeft als enige het juiste antwoord op deze vraag maar ik wil u eerst langs een aantal schijnoplossingen meenemen zodat u op uw hoede bent voor de vele valse profeten. Zoals daar zijn: de intrinsieke waarde van uw onderneming gebaseerd op de afgeschreven waarde van uw praktijkspullen onder aftrek van uw cumulatieve achterstallige betalingen en aangevuld met de marktwaarde van de mondzorgkapjes die tegen het corona-virus kunnen worden ingezet. Of de rentabiliteitswaarde die uw bedrijfswinst als uitgangspunt neemt en daar een fancy disconteringsfactor op los laat met een niet onderbouwde maar wel zeer hoge disconteringsvoet. Of de “goedwil” methode, zogenoemd omdat u wel van hele goede wil moet zijn om daar in mee te gaan. Of de meest huiveringwekkende van allemaal: de EBITDA. Even oefenen voor de spiegel: “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization”. Daarbij wordt echt alles uit de kast getrokken: waar bent u gevestigd, hoe groot is uw patiëntenbestand, wat is de omzet per patiënt, hoeveel kroontjes plaats u, hoeveel assistenten laat u werken tegen het volle maximum tandartstarief, wat doet u zelf nog in de praktijk etc. En als dat allemaal in kaart is gebracht en afgerond op twee cijfers achter de komma wordt er een volkomen arbitraire factor op los gelaten tussen de 0 en de 15. Bij 0 ziet men af van de overname van uw praktijk, boven de 10 kunt eerst langs “af” om af te rekenen met de fiscus en daarna gaan rentenieren.
Interessant is overigens wel, zo las ik, dat de factor hoger wordt naarmate u zelf minder doet in uw eigen praktijk. Het vertrouwen van investeerders in tandartsen is kennelijk ook weer niet zo heel erg groot. Ik zal u daarom niet langer in spanning houden en onthullen wat uw praktijk volgens de ANT werkelijk waard is: gewoon wat de gek ervoor geeft. U mag bovendien van mij aannemen dat er momenteel heel wat gekken rondlopen dus profiteer daarvan zolang de voorraad strekt.

Veel belangrijker dan wat uw praktijk waard is: wat bent u nu zelf eigenlijk waard? De NZa weet dat al jaren maar formuleert dat wat kil en zakelijk. Het loopt via ingewikkelde formules waarbij uw waarde tot een anoniem getal wordt gereduceerd dat de NZa nodig heeft om het declareren überhaupt mogelijk te maken. Uw waarde is vertaald in een arbeidskostencomponent, het beste te vergelijken met een “redelijk” salaris voor minimaal 45 uur per week. Ik noem het bruto bedrag maar niet om onnodige discussies in de pers te voorkomen die de ANT dan weer moet zien recht te zetten. Maar het komt ongeveer neer op netto € 4.500 per maand plus vakantiegeld. In de Randstad met de huidige huizenprijzen, ook weer niet bepaald een vetpot. Foucault schreef al dat de tandarts als mens uit beeld is verdwenen en gevangen is in anonieme structuren. De empathische zorgprofessional gereduceerd tot een getal in een vergelijking waaruit tot ieders verbazing tarieven rollen zoals de AH-Erlebnis van de plofkip die een ei legt. Ook hier heeft de ANT weer als enige het juiste antwoord. U bent immers die hoogopgeleide academicus, de inlevende en zorgzame zorgprofessional die de eed heeft afgelegd en het belang van de patiënt voorop stelt, die kwaliteit hoog in het vaandel heeft, richtlijnen, professionele bij- en nascholing en visitatie omarmt en bereid is wel 50 uur per week zonder winstoogmerk te ploeteren tegen de veelal afgeknepen tarieven van de NZa om de mondzorg toegankelijk en betaalbaar te houden en daarbij het eigen hoofd financieel boven water. U bent het dus gewoon waard om lid te mogen zijn van de ANT. En bent u nog geen lid en aarzelt u ongemotiveerd, grijp dan met beide handen onze magnifieke lustrumactie aan en wordt eregast op het lustrumcongres. Daartoe uitgenodigd en vrijgehouden door de ANT. De ANT is er immers speciaal voor alle tandartsen. Mits die zichzelf respecteren, de kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan en vechten tegen de afbraak van het vak. Hand in hand, door het ganse mondzorgland.