“op de bres voor privacy”

Door Jan Willem Vaartjes


Het jaar was nog maar net begonnen of RTL Nieuws kwam al met allerlei horrorverhalen over wortelkanaalbehandelingen. Ze waren overigens al maanden bezig met dit sensatieverhaal en iedere keer hadden wij geadviseerd dat het relatief gezien alleszins meeviel. Gelukkig werd ik door BNR Nieuwsradio in de gelegenheid gesteld om de zaak wel in het juiste daglicht te plaatsen. Met een beroep op de declaratiedata over 2017 konden we makkelijk aantonen dat het slechts bij een heel klein percentage van de gevallen misging. U verwacht nu natuurlijk dat ik mijn dank uitspreek richting Famed voor het verstrekken van de statistische gegevens. In het verleden heeft Famed immers regelmatig de ANT en de tandartsen geholpen, zoals bij het Milliman onderzoek naar het (onterecht) beëindigen van het experiment met de vrije tarieven. Helaas is het tij gekeerd en kwam de steun uit onverwachte hoek. Ditmaal waren het namelijk de zorgverzekeraars die ons hielpen inzicht te krijgen in wat er in declaratieland gebeurt en dus waar eventueel beleid op moet gaan worden gemaakt.

Famed is overgenomen door Infomedics en met deze marktconcentratie lijkt er voorlopig een einde te zijn gekomen aan de steun van deze dienstverlener aan de tandartsen, hun grootste klantengroep. Jammer, dat met deze wat opportunistisch aandoende kortetermijnpolitiek een jarenlange vruchtbare samenwerking op het spel wordt gezet. Immers, als de NZa deze cruciale informatie wel mag opvragen en wij worden tegelijkertijd niet meer gesteund door onze grootste leverancier dan worden wij als veld op een grote informatieachterstand gezet. Die boodschap mag wat ons betreft best wat luider en duidelijker onder de aandacht van Infomedics worden gebracht. Minder positief nieuws over verzekeraars is er helaas ook. We hadden tot nu toe in beperkte mate te maken met restitutiekortingen. Als er geen contract is dan vergoedt de verzekeraar bijvoorbeeld nog maar 70 procent van het gemiddeld gecontracteerd tarief en dat laatste kan lager liggen dan het tarief van de NZa. Contracten kunnen handig zijn, omdat er dan bijvoorbeeld machtigingsvrij gewerkt kan worden of dat, in ruil voor een redelijke vergoeding, ook afspraken rond de garantie gemaakt kunnen worden. Maar als VGZ-patiënten min of meer verplicht worden tientallen kilometers om te rijden om niet fors te hoeven bijbetalen voor een niet-gecontracteerde implantoloog om de hoek, dan vragen wij ons wel serieus af wiens belang de zorgverzekeraars hiermee nog dienen. Uw belang en dat van uw patiënten kan het niet zijn.

We zijn daarom met ons ANT-team alle gecontracteerde zorgverleners gaan plotten op een kaart en we constateerden behoorlijke regionale hiaten, zeker voor de complexe bovenkaakbehandeling. We hebben, gewapend met deze kennis, de NZa gevraagd om de zaak grondig te gaan onderzoeken, zoals de NZa de mondzorg altijd zorgvuldig en gedetailleerd in kaart weet te brengen. En onze leden met vragen over deze zaak kunnen op onze juridische steun rekenen. Mogelijk dat bij het verschijnen van deze column er al meer duidelijkheid zal zijn over deze kwestie. Ook ONVZ maakte het bij de start van dit jaar een tikkeltje te bont. De verzekeraar vroeg volkomen willekeurig technieknota’s bij tandartsen op, zonder daarvoor de toestemming van de patiënt te hebben gezocht en zonder een contractuele relatie tussen de tandarts en ONVZ. Onderzoek naar fraude is belangrijk, zolang er maar een begin van vermoeden is dat er iets niet klopt. Zo ondersteunt de ANT momenteel Zilveren Kruis om samen de reputatie van onze mondzorg hoog te houden. Maar om lukraak privacygevoelige data op te vragen vinden wij volkomen onacceptabel en dat hebben we laten weten ook.

De ANT is relevanter dan ooit. Op de achtergrond gebeurt veel, zie de zorgverzekeraars, het project van wijzigingen van het tariefstelsel bij de NZa en een stortvloed aan administratieve lastenverzwaring in de vorm van indicatoren die men via KIMO wil gaan afdwingen. In mijn laatste jaar als voorzitter ga ik mij daarom met verdubbelde ijver inzetten om ervoor te zorgen dat de kwalitatief hoogwaardige mondzorg in Nederland behouden en waar mogelijk nog verder verbeterd gaat worden.

Door Jan Willem Vaartjes
Jan Willem Vaartjes is voorzitter van de ANT. Na zijn studie tandheelkunde heeft hij zich gedifferentieerd in de orale implantologie. Hij werkt als tandarts-partner bij de kliniek voor tandheelkunde in Utrecht. Vaartjes maakt zich sterk voor transparantie en minder regeldruk.