Partij voor de Vrij Vestigende Dames

Door Jan Willem Vaartjes


In mijn vorige column schreef ik dat we alle registers moesten opentrekken om het falende overheidsbeleid rondom taakherschikking aan te tonen. Dat is gelukt; het goede nieuws is dat er in oktober een politieke discussie gevoerd wordt en dat er nog genoeg kansen zijn om invloed uit te oefenen op de afbraakpolitiek. Doordat de wetgeving rondom röntgen complex is, kan de minister deze maatregel er niet zomaar door duwen. Voor het wijzigen van het besluit stralingsbescherming is een meerderheid in de Eerste en Tweede kamer noodzakelijk.

Misschien dat het punt zelfs pas na de verkiezingen op de agenda komt. En dat biedt ook kansen. De partij waar de tandarts blind op stemde was van oudsher de VVD. Als je leest wat het officiële standpunt van de liberalen tegenwoordig is, dan is het wellicht tijd om anders te gaan stemmen:

"De VVD is een voorstander van taakherschikking. Hierdoor kunnen tandartsen meer aandacht besteden aan de meer specialistische behandelingen. Mochten er tijdens een behandeling complicaties optreden, dan zal de mondhygiënist alsnog moeten opschakelen naar een tandarts. Dit is hetzelfde principe als nu geldt voor tandartsen en kaakchirurgen. Taakherschikking draagt volgens de VVD bij aan het streven om optimale, efficiënte en betaalbare zorg te leveren, zonder dat hierbij aan kwaliteit wordt ingeboet."

In aanloop naar de verkiezingen zouden tandartsen eigenlijk een stemwijzer in hun wachtkamer moeten leggen. Uiteindelijk gaat het om de keuzevrijheid om door de tandarts behandeld te worden; dat is wat de meerderheid van de consumenten wil.

Interessant dat buitenstaanders vaak oordelen dat het behandelen van cariës iets heel eenvoudigs is wat tandartsen niet meer zouden moeten willen. Ze hebben geen flauw idee hoe het echt werkt in de tandartspraktijk en welke gevolgen de wetswijzigingen zullen hebben. Taakherschikking zal nauwelijks meer borende mondhygiënisten tot gevolg hebben, maar vooral leiden tot het schieten van röntgen-statussen in vrijgevestigde mondhygiënepraktijken. Los van de overdiagnostiek en overbehandeling die daardoor zal plaatsvinden, maak ik me ook zorgen om de reactie van VWS op een experiment dat weer mislukt. Blijkbaar is het hebben van röntgentoestellen in de vrije vestiging belangrijker dan echt samenwerken en zorgen dat je als mondzorg de rijen gesloten houdt.

Mondzorgpartijen zijn er helaas goed in om elkaar de schuld te geven van allerlei zaken. De tandprothetici zijn al een jaar bezig om de tandartsen in de media te associëren met perverse prikkels en domeindenkerij. Daarnaast hebben we de afgelopen tijd mails binnengekregen van allerlei personen uit de tandtechniekbranche met beschuldigingen jegens tandartsen. Die mails gaan natuurlijk niet alleen naar ons maar ook naar de media, de politiek en de NZa. De branchevereniging voor tandtechniek heeft er bij de NZa op aangedrongen dat tandartsen verplicht een factuur van het lab moeten gaan meeleveren en hebben een meldpunt ingericht voor ‘fraude’ in de dentale branche. Ik begrijp dat de tandtechniekbranche het zwaar heeft door outsourcing, noodzakelijke schaalvergroting en de disruptive digitale ontwikkelingen Maar het imago van je klanten beschadigen als het wat minder gaat, is onaanvaardbaar. Wordt vast vervolgd.
 

Door Jan Willem Vaartjes
Jan Willem Vaartjes is voorzitter van de ANT. Na zijn studie tandheelkunde heeft hij zich gedifferentieerd in de orale implantologie. Hij werkt als tandarts-partner bij de kliniek voor tandheelkunde in Utrecht. Vaartjes maakt zich sterk voor transparantie en minder regeldruk.