(Partij)belangen

Door Jan Willem Vaartjes


Op het moment van schrijven laat de verkiezingsuitslag zich nog moeilijk voorspellen. Mede door de onvoorspelbaarheid van de uitslag hebben de politieke partijen enorm hun best gedaan om goed voor de dag te komen in onze mondzorg-stemwijzer. Terecht, want het aantal mondzorgzorgverleners, met familie, vrienden en kennissen, is genoeg om relevant te zijn. Je hebt het al gauw over een halve zetel en die kan doorslaggevend zijn bij de afrondingen en de restzetels. Om dat effect te versterken, hebben we met guerillamarketing een succesvolle social mediacampagne kunnen voeren. Wel besteed geld dat zich kan meten met budgetten van politieke partijen op dat vlak. Echt iets om in de toekomst verder uit te bouwen. 

Politieke opvattingen mondzorg
Terug naar de stemwijzer. Op basis van de gesprekken met de politici en hun uitspraken, hadden we de standpunten van hun partij al ingevuld. Met name bij partijen met voor de mondzorg minder welgevallige standpunten ontstonden levendige discussies over de tekst in de stemwijzer. Soms leidde dat tot een meer duidelijke stellingname tegen taakherschikking, zoals bij de PvdA. Of ontstonden er discussies, zoals met de VVD, over wat een richtlijn eigenlijk inhoudt. Kennelijk ziet men een richtlijn daar als instrument om grip te houden op de totale kosten en individuele zorgverleners, zowel organisatorisch als op behandelniveau.

Dankzij het CDA werden we er op geattendeerd dat een aantal partijen (VVD, GL, CU en SGP) het ‘bestuurlijk akkoord mondzorg’ hadden overgenomen, een structurele bezuiniging van 5% op de mondzorg die de overheid in de basisverzekering 35 miljoen zou moeten opleveren. Daarvoor moet de mondzorg met - door KiMo opgestelde- richtlijnen gaan werken. En om te voorkomen dat de richtlijnen kostenverhogend kunnen uitpakken, wordt de omzet in de mondzorg gemaximeerd op een zodanig niveau dat de 5% besparing altijd gehaald zal worden.

Dat heeft allemaal weinig te maken met evidence based dentistry. Dus als je politici over richtlijnen in de mondzorg hoort praten, dan is dit iets om te onthouden. Zeker nu het Zorginstituut erop gebrand is om alle richtlijnen in de mondzorg in zijn kwaliteitsregister in te schrijven, terwijl de huisartsen en medisch specialisten dat register juist mijden als de pest.

Meer protesteren
Huisartsen en medisch specialisten kwamen er ook een stuk beter van af in een grafiek van het Financieel Dagblad met daarin de relatie tussen winst en macht in de zorg. Helaas liet die het tegenovergestelde zien van de publieke opinie. Tandartsen hebben een lage winstmarge en scoren duidelijk lager op macht. Dat laatste is niet zo gek als je bedenkt dat er al drie huisartsen in de Tweede Kamer zaten en dat huisartsen in 2015 uit onvrede een pamflet op de deur van VWS spijkerden. Misschien moeten we bij het volgende kostenonderzoek een tandartsbus voor de ingang van de NZa parkeren en een dag lang gratis controles uitvoeren. We zijn als sector gelukkig beter geworden in belangenbehartiging, maar we zitten nog niet op het niveau van de huisarts. Genoeg werk aan de winkel dus. 

Door Jan Willem Vaartjes
Jan Willem Vaartjes is voorzitter van de ANT. Na zijn studie tandheelkunde heeft hij zich gedifferentieerd in de orale implantologie. Hij werkt als tandarts-partner bij de kliniek voor tandheelkunde in Utrecht. Vaartjes maakt zich sterk voor transparantie en minder regeldruk.