Stem wijzer

Door Jan Willem Vaartjes


Henk van Gerven, Tweede Kamerlid van de SP, steunt voor de camera volmondig de tandartsen in de strijd tegen taakherschikking. Eén van de opmerkelijke en positieve wapenfeiten tijdens het symposium dat ANT en KNMT in Nieuwspoort hebben georganiseerd. Ontzettend wennen, want wij herinneren Henk ook als een fel tegenstander van de tandarts ten tijde van het experiment met de vrije tarieven. Van oudsher voerde de tandarts zijn lobby stilletjes achter de schermen bij één partij: de VVD. Deze lobby beperkte zich voornamelijk tot het verkrijgen van vrije(re) tarieven. Niks mis mee, want het huidige systeem beloont de middelmaat en daar zou absoluut wat aan gedaan mogen worden. Echter, praten over geld in de mondzorg is een politiek taboe en de tandarts zal hiermee niet snel het publiek voor zich winnen.

De discussie rondom taakherschikking beperkte zich tot nu toe voornamelijk tot het thema bekwaamheid. En terecht, want tijdens het symposium bleek dat de AMvB op het gebied van röntgen veel meer vrij geeft dan gerechtvaardigd is op basis van de opleiding. Helaas zullen we met alleen deze argumenten de strijd niet gaan winnen. De NVM zal het ‘angst zaaien’ noemen en de preventie in de strijd gooien, terwijl de politiek garen spint bij de verdeeldheid in de mondzorg. Vergelijkbaar met de medisch specialisten die tegen de nurse practitioner waren. Hoewel? Vergelijkbaar? In het ziekenhuis wordt gewerkt onder één dak, met één dossier en de medisch specialist als hoofdbehandelaar. Maar leg dat verschil maar eens helder uit aan een kamerlid met te veel dossiers op het bureau.

Het is bekend dat het inzetten van de curatieve mondhygiënist inmiddels officieel overheidsbeleid is om het stijgende tandartstekort op te vangen. Een derde van de tandartsen gaat de komende tien jaar met pensioen en een leek zal begrijpen dat de  mondhygiënisten niet in staat zullen zijn het ontstane gat op te vangen. Curatieve taken die ook nog eens ten koste gaan van parodontale behandelingen en van preventie, speerpunt van elk goed beleid.

Nu de zorg het belangrijkste thema wordt van de verkiezingen en het overheidstekort bijna weg is, moet het bewust te weinig tandartsen opleiden als onverantwoord  bestempeld worden. Nederland is een van de rijkste landen ter wereld en wij zouden niet eens kunnen voorzien in een eigen adequate tandartspopulatie? Op dit moment is al de helft van de nieuwe inschrijvingen in het BIG-register afkomstig van tandartsen met een buitenlands diploma.

Dit is een boodschap die hard gaat aankomen. Op links en op rechts. Want het gaat niet meer alleen om geld maar echt om de toekomst van onze zorg. Tandartsen moeten actief stelling gaan nemen tijdens de verkiezingen. Patiënten moeten kunnen kiezen voor in Nederland opgeleide tandartsen. 6 miljoen patiënten zullen onze wachtkamers passeren in de aanloop naar de verkiezingen. Als we als tandartsen een blok vormen zullen de partijen die de mondzorg in Nederland willen afbreken dat in hun zetelaantal gaan voelen. De VVD en de PvdA zijn gewaarschuwd!

Door Jan Willem Vaartjes
Jan Willem Vaartjes is voorzitter van de ANT. Na zijn studie tandheelkunde heeft hij zich gedifferentieerd in de orale implantologie. Hij werkt als tandarts-partner bij de kliniek voor tandheelkunde in Utrecht. Vaartjes maakt zich sterk voor transparantie en minder regeldruk.