Wie wil deze zorgverzekeraar nog aanraden?

Door Jan Willem Vaartjes


Het liefst had ik aan het begin van het nieuwe jaar alleen geschreven over alle goede ontwikkelingen die op stapel staan. Gelukkig zijn die er wel en wordt er bijvoorbeeld steeds beter geluisterd naar de noodzaak van een moderner en meer flexibel tariefhuis. Helaas is het ook zo dat er in dit overgangsjaar voor onze sector nog voldoende andere uitdagingen zijn. De overheid heeft zich vastgebeten in het beleid om aan te tonen dat de beloning voor de tandarts lager kan. Ondanks alle missers in het beleid worden de rijen daar gesloten gehouden en zal veel energie en een lange adem van de beroepsverenigingen nodig zijn.

Countervailing power

Het zal u in het begin van dit jaar niet ontgaan zijn dat er ook een uitdaging ligt bij de macht van de zorgverzekeraars. Zij pretenderen alleen de wet te volgen en op te komen voor de patiënt, gebruikmakend van het bekende mantra van ‘verhogen van de kwaliteit en verlagen van de premie’.

Er kan worden gediscussieerd over het feit of één patiënt voldoende countervailing power heeft tegenover de tandarts, maar het sturen van duizend brieven op basis van onduidelijke regels en met terugwerkende kracht, heeft niets met kwaliteit te maken. Als dan ook het actief plaatsen van berichten in de media onderdeel is van de strategie dan kan ik niet anders geloven dan dat deze actie bedacht is door ondeskundige consultants met een korte termijn visie.

Snelle jongens die de Achmea managers uitleggen dat de tandartsen zo kunnen worden aangepakt. Als we nu big data en media combineren dan wordt ons advies een hit, zullen ze gedacht hebben. Door het doorzoeken, koppelen en uitvragen van (grote) databases zouden met behulp van big data allerlei verbanden gelegd kunnen worden en het is al enige tijd een hype woord.

In de IT sector, waar ik deels werkzaam ben, zag ik recent in een presentatie over big data de volgende quote: ‘Big data is like teenage sex: everyone talks about it, nobody really knows how to do it, everyone thinks everyone else is doing it, so everyone claims they are doing it’. Ik denk dat dit typerend is voor de actie van Achmea. Ondanks het gebrek aan kennis en kunde om de echt kleine groep aan te pakken die mogelijk over de schreef ging, werd er grove en te simpele statistiek bedreven op hun data. En met de controversiële uitkomsten is niet geaarzeld om deze door te spelen aan de media.

Overstapcircus

Uiteraard kunnen we nadenken over de vraag hoe we als sector ons zelfreinigende vermogen zouden kunnen versterken zodat we dit vraagstuk niet over hoeven te laten aan andere partijen. De actie van Achmea polariseert echter zodanig dat juist stappen in de goede richting moeilijker worden. Het zou ook niet zo mogen zijn dat we dit als professie over onze kant moeten laten gaan. Er zullen vast ook meer dan 1000 voorbeelden te vinden zijn waarin Achmea fouten maakt met het vergoeden van declaraties of het onterecht afwijzen van machtigingen. Dat Achmea vorig jaar de grootste verliezer was van het overstapcircus – maar liefst 141.000 verzekerden stapten over terwijl de andere verzekeraars groeiden – verbaast me dan ook niks. Wie wil deze zorgverzekeraar nog aanraden? 

Door Jan Willem Vaartjes
Jan Willem Vaartjes is voorzitter van de ANT. Na zijn studie tandheelkunde heeft hij zich gedifferentieerd in de orale implantologie. Hij werkt als tandarts-partner bij de kliniek voor tandheelkunde in Utrecht. Vaartjes maakt zich sterk voor transparantie en minder regeldruk.