15 maart: deskundigenoverleg radiologie bij Ministerie VWS over taakherschikking

Wetenschappelijke vereniging voor dentale radiologie: indicatie stellen mag niet verward worden met het uitvoeren van voorbehouden handelingen!

Op woensdag 15 maart is (eindelijk) het overleg gepland waar de ANT al een jaar op hamert namelijk het inhoudelijk overleg tussen de specialisten radiologie van de diverse tandheelkundige en mondzorgkundige opleidingen.

Op 8 maart dienden alle betrokkenen hun stukken te hebben ingeleverd. Vanuit de nieuwe wetenschappelijke vereniging voor dentale radiologie is een advies aan VWS uitgebracht. De conclusie is volstrekt helder en voor de ANT niet opzienbarend: er is een groot verschil tussen bekwaamheid en opleidingsniveau van studenten tandheelkunde en studenten mondzorgkunde op het gebied van radiologie. De vereniging benadrukt dat er een verschil is tussen het indiceren en het uitvoeren van voorbehouden handelingen, in dit geval het toepassen van radiologie. Feitelijk is hiermee het fundament onder de AMvB taakherschikking tot drijfzand verworden. Lees hier het advies vanuit de wetenschappelijke vereniging voor dentale radiologie aan VWS.