Nieuwsoverzicht januari 2016

ANT Online Logo

Meldplicht datalekken


ANT Online Logo

Nieuwe klachtenwet in werking getreden


ANT Online Logo

Systeemwijziging CZ, mogelijke gevolgen declaraties