Aangepaste versie van de tariefbeschikkingen

Er is een nieuwe tariefbeschikking en regeling mondzorg gepubliceerd voor 2020. Het betreft een aantal kleine correcties.

Lees onderstaand alle wijzigingen:

Wijzigingen Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg

J29
In de omschrijving van prestatie J29 ‘Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment)’ is toegevoegd dat deze prestatie ook in combinatie met J28 ‘Plaatsen volgend implantaat, per kaak’ in rekening mag worden gebracht.

J27 en J37
In de omschrijving van de prestaties J27 en J37 ‘Vervangen eerste en volgend implantaat’ is toegevoegd dat deze prestaties niet binnen zes maanden na J80 ‘Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit’ in rekening mogen worden gebracht.

J33
In de omschrijving van J33 ‘Kosten implantaat’ is verwijderd dat deze prestatie in rekening mag worden gebracht met J23 ‘Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment)’ en J34 ‘Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting’ en toegevoegd dat deze prestatie in rekening mag worden gebracht met J37 ‘Vervangen volgend implantaat’.

M40
In de omschrijving van prestatie M40 ‘Fluoridebehandeling’ is de tekst over M30 ‘Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament’ aangepast. M30 is aangewezen als er 5 elementen of minder dan 5 elementen met fluoride of chloor-hexidine worden behandeld.

Correcties tarieven J19, J39 en P29
De tarieven van de prestaties J19 ‘Toeslag esthetische zone’, J39 ‘Uitvoeren autotransplantaat’ en P29 ‘Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit’, waar abusievelijk een onjuist tarief wordt vermeld, zijn aangepast.

Tekstuele wijzigingen
Naast bovenstaande technische aanpassingen is ook een aantal tekstuele aanpassingen doorgevoerd.

Regeling mondzorg

Wijzigingen in de lijst met prestaties waarbij het elementnummer vermeld moet worden
Prestatie J19 ‘Toeslag esthetische zone’ en J39 ‘Uitvoeren autotransplantaat’ zijn elementgebonden en zijn toegevoegd aan de elementenlijst in de Regeling mondzorg.
Prestatie M80 (Behandeling van witte vlekken, eerste element) en M81 (Behandeling van witte vlekken, volgend element) staan nu per abuis met de verkeerde codes (M20 en M21) op de lijst. Dit is gecorrigeerd.

Wijziging in de lijst met prestaties waarbij het vlak vermeld moet worden
Op dit moment staat er in de lijst een onjuiste code voor de prestatie ‘Drievlaksvulling composiet’.  Op deze lijst staat de omschrijving juist (drievlakvulling composiet) echter wordt in plaats van code V93 de code V83 (die er daarmee twee keer op staat) vermeld. Dit is gecorrigeerd.

Wijziging Prestatie- en tariefbeschikking tandtechniek in eigen beheer

Correctie tarief Q0021
Het tarief van prestatie Q0021 (Technisch advies/ondersteuning. Tarief per eenheid van 5 minuten) waar abusievelijk een onjuist tarief wordt vermeld, is aangepast.

Correctie tarief Q1917
Het tarief van prestatie Q1917 (Holle klos) geldt per 5 minuten. In de prestatie- en tariefbeschikking stond per abuis een tarief per uur. Dit is aangepast.

Bekijk hier de gehele Prestatie- en tariefbeschikking Tandheelkundige zorg voor het jaar 2020. Binnenkort ontvangen al onze leden het ANT tarievenboekje voor het nieuwe jaar.

Aangepaste versie van de tariefbeschikkingen