Aantal opleidingsplekken Tandheelkunde enkel verhoogd bij krimp instroom Geneeskunde

Vandaag werd, zoals traditiegetrouw op Prinsjesdag, de miljoenennota gepresenteerd. In de begroting van Onderwijs Cultuur en Wetenschap werd ook een passage gewijd aan het aantal opleidingsplekken Tandheelkunde.

Op de bekostiging van de tandartsopleidingen wordt komend voorjaar teruggekomen. Verwacht wordt dat het binnenkort te ontvangen advies van het capaciteitsorgaan zal aangeven dat de capaciteit van de initiële geneeskunde opleiding omlaag kan. In dat geval zal in overleg met de minister van VWS het aantal opleidingsplekken tandheelkunde per studiejaar 2021/2022 worden verhoogd en gelijk hieraan het aantal opleidingsplekken initiële geneeskunde worden verlaagd.

Het met elkaar verbinden van de mogelijke uitbreiding aan het aantal opleidingsplaatsen Geneeskunde is vreemd te noemen omdat het tekort aan tandartsen leidend zou moeten zijn en niet de overheidsfinanciën. De ANT vindt dit een kwalijke zaak en is teleurgesteld dat de overheid nog steeds geen concrete uitspraak doet. In het licht van de honderdduizenden kinderen die nog niet naar de tandarts gaan en de aankomende vergrijzing kan er niet getreuzeld worden.

Aantal opleidingsplekken Tandheelkunde enkel verhoogd bij krimp instroom Geneeskunde