Aanvullende informatie bij controles door CZ

Als tandarts kunt u met meerdere controles door zorgverzekeraar CZ geconfronteerd worden. CZ voert op dit moment onder meer controles uit ten aanzien van de aanvullende medische anamnese (C22), de zogenaamde “samenloopcontrole Wlz-Zvw” en orthodontiedeclaraties over 2016 en 2017. Over de laatste controle informeerden wij u al in NBR 20 en op onze website.

Onduidelijkheid
Het is de ANT ter ore gekomen dat CZ bij de uitvoering van haar controles niet altijd duidelijkheid schept over de vraag of het gaat om een formele controle (was de patiënt verzekerd bij CZ, ging het om verzekerde zorg, was de zorgaanbieder bevoegd de prestatie te leveren en is het juiste tarief gedeclareerd?) óf om een materiële controle (is de gedeclareerde zorg feitelijk geleverd én was de verzekerde/patiënt ook aangewezen op die zorg?).

Lees verder