Actief bekendmaken van BIG-nummer vanaf 1 april verplicht

Door een wijziging in de Wet BIG zijn BIG-geregistreerde zorgverleners per 1 april 2019 verplicht hun BIG-nummer actief bekend te maken.

Als tandarts betekent dit dat u er voor moet zorgen dat uw BIG-nummer vóór 1 april makkelijk en snel te vinden is. Hetzelfde geldt voor uw medewerkers die een BIG-nummer hebben. Dit houdt in dat u uw BIG-nummer dient te vermelden op alle plekken waar u beroepsmatig uw naam en beroep (of die van de zorgverleners die u in dienst heeft of inhuurt) bekend maakt. De wet gaat uit van in ieder geval de onderstaande plekken:

  • website(s) en andere digitale media;
  • briefpapier en e-mail ondertekening;
  • facturen;
  • in wachtkamer(s) van tandartspraktijken.


Bekijk hier wat uw BIG-nummer is. 

Controle
Het vermelden van uw BIG-nummer is verplicht. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat toezicht houden op de verplichting en kan een bestuurlijke boete opleggen als er niet wordt voldaan aan deze verplichting. Omdat sommige aanpassingen meer tijd in beslag zullen nemen, raden wij u aan om een plan te hebben om op de kortst mogelijke termijn wel te voldoen aan de verplichting.

Waarom deze verplichting?
Het BIG-nummer is een openbaar gegeven dat alleen betrekking heeft op uw BIG-registratie. Een geboortedatum maakt het zoeken in het register ook makkelijker, maar deze is vaak niet bekend bij patiënten of cliënten. En dit is in het kader van uw privacy ook niet wenselijk. Daarnaast zorgt het zoeken op BIG-nummer ervoor dat u niet verward kunt worden met een zorgverlener met een overeenkomstige naam en beroep. Communiceer daarom duidelijk uw BIG-nummer, zodat u direct en zonder verwarring vindbaar bent in het BIG-register.

Vind hier meer informatie over de Wet BIG en het bekendmaken van uw BIG-nummer.