Actuelere cijfers op ZorgKaartNederland

ZorgKaartNederland heeft een aanpassing doorgevoerd rondom de archivering van waarderingen. Vanaf 28 augustus 2018 tellen oude waarderingen op ZorgkaartNederland niet meer mee in het cijfer van de zorgverleners of zorginstellingen. Dankzij een nieuwe berekening gaat de actualiteit van de waarderingen omhoog.

Oude waarderingen
Vanaf 28 augustus 2018 tellen waarderingen ouder dan 4 jaar niet meer mee in het gemiddelde cijfer van zorgverleners of zorginstellingen. De oudere waarderingen blijven wel te lezen, alleen komt er nu bij te staan dat het om een oudere waardering gaat. Ze tellen niet meer mee voor het gemiddelde cijfer van de zorgaanbieder, maar blijven wel deel uitmaken van het totaal aantal waarderingen.

Gevolgen
Voor sommige zorgaanbieders kan de nieuwe berekening gevolgen hebben: zij komen onder het minimale aantal waarderingen om een betrouwbaar beeld te geven van de zorg die wordt verleend. Op de site is dit te zien door een lichtgrijze weergave van de score. Zodra het aantal waarderingen boven de 9 resp. 30 stijgt, wordt de score (weer) volledig in kleur getoond. Ook kan het gemiddelde cijfer na de release veranderen.

ZorgKaartNederland geeft aan pakkethouders en andere betrokkenen over deze wijziging te hebben geïnformeerd.

Meer informatie