Advies niet spoedeisende-zorg in de tandartspraktijk tot 6 april op te schorten

Advies niet spoedeisende-zorg in de tandartspraktijk tot 6 april op te schorten

De afgelopen dagen is de ANT in contact geweest met de andere mondzorgkoepels, vele tandartsen in het land en ook experts rondom de bestrijding van het coronavirus. Vanuit het maatschappelijk belang en de veiligheid van alle mondzorgmedewerkers was het onvermijdelijk dat we op enig moment een advies over diepgaande maatregelen zouden uitbrengen. 

Op dit moment adviseren wij met de gezamenlijke mondzorgkoepels (ANT, KNMT, NVM en ONT) om niet spoedeisende-zorg in de tandartspraktijk tot in ieder geval 6 april op te schorten. Uit de statistieken blijkt dat bij succesvol beleid de piek van het aantal besmettingen niet alleen lager is, maar ook verderop in de tijd plaatsvindt.

Beroepsuitoefening

Of de reguliere zorg daadwerkelijk gestaakt wordt blijft een beslissing die de praktijkhouder moet maken. In overweging kan worden genomen om naast de eerder bekend gemaakte adviezen, behandelingen die zonder aerosolen kunnen worden uitgevoerd door te laten gaan. Daarnaast is bijvoorbeeld het gebruik van cofferdam voor elke curatieve behandeling waar wel aerosolen bij ontstaan een mogelijkheid. Wij adviseren in zijn algemeenheid de reguliere zorgverlening op te schorten indien niet aan deze voorwaarden kan worden voldaan en spoedhulp te verlenen aan patiënten die geen koorts hebben en/of hoesten, niet recent in landen met een wijdverspreide transmissie* zijn geweest of in contact zijn geweest met personen met deze kenmerken.

* Landen/regio’s met wijdverspreide transmissie zijn: China (inclusief Hong Kong en Macau), Singapore, Zuid-Korea en Iran en in Noord-Italië de provincies Lombardije, Veneto, Emiglia Romagna, Piëmonte, Aosta-vallei, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië en Ligurië.

Economische gevolgen

De precieze omvang van de gevolgen van deze maatregelen is voor tandartspraktijken momenteel nog niet te overzien, maar dat er grote schade zal ontstaan is evident. De schade van het teruglopen van het aantal afspraken met patiënten is de afgelopen week door de beroepsgroep al duidelijk gevoeld. Dat blijkt onder andere uit het feit dat steeds meer praktijken aanvraag doen voor deeltijd-ww, één van de mogelijkheden** om de gevolgen enigszins te beperken. De ANT spant zich maximaal in om minister Bruins en zijn collega Hoekstra (Financiën) aan hun woord te houden waar zij hebben beloofd de economische gevolgen beperkt te gaan houden voor ondernemers. Wij gaan er dan ook van uit dat verzoeken tot deeltijd-ww zullen worden gehonoreerd.

** eventuele andere mogelijkheden zijn: Bijzonder uitstel van betaling belastingen, Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)en de verruiming van de Borgstelling MKB kredieten (BMKB)

Het bestuur van de ANT wenst u allen sterkte toe in de moeilijke tijd die ons nog te wachten staat en blijft zich maximaal inspannen om de gevolgen voor de beroepsgroep zo veel mogelijk te beperken.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan staan we u uiteraard graag te woord (020 - 237 4740).

Jan Willem Vaartjes, Ravin Raktoe, Richard Suy en Wilfred Kniese

Advies niet spoedeisende-zorg in de tandartspraktijk tot 6 april op te schorten