ANT bespreekt met minister visie op mondzorg

Op dinsdag 1 april hebben voorzitter Jan Willem Vaartjes en bestuurslid Christiane Scheijmans een bezoek gebracht aan minister Schippers om de ANT-visie op de mondzorg te bespreken.

Tijdens het gesprek hebben Vaartjes en Scheijmans hun zorgen geuit over ontwikkelingen rondom thema’s als onnodige regeldruk, de bekostiging van de zorg, keuzevrijheid en taakherschikking.

De minister gaf aan het ANT-standpunt te delen dat bureaucratie en regelgeving aan banden moet worden gelegd zodat tandartsen zich weer kunnen concentreren op hun eigenlijke taak: zorg verlenen aan patiënten. Het ministerie zal dan ook actief meewerken aan het voorkomen van onnodige regeldruk.