ANT betreurt extra kosten voor tandarts bij nieuw besluit stralingsbescherming

De ANT betreurt het dat het nieuwe Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs), dat op 6 februari 2018 in werking treedt, voor de tandarts extra kosten met zich meebrengt.

In het besluit is bepaald dat naast de tandarts ook “andere personen die betrokken zijn bij de praktische onderdelen” een passende opleiding en nascholing dienen te volgen. Ook assistenten en mondhygiënisten die betrokken zijn bij het maken van röntgenfoto’s dienen, naast een passende opleiding, eens in de 5 jaar nascholing te volgen. 

Aangezien veel medewerkers, die betrokken zijn bij het maken van de röntgenfoto’s, in loondienst zijn bij de tandarts, zal de tandarts door deze extra nascholing, met toenemende kosten worden geconfronteerd. Opnieuw dus een stijging van de praktijkkosten voor de tandarts terwijl hier geen compensatie voor wordt gegeven in de tariefstructuur. Dit is een onderwerp waar de ANT de aandacht op wil vestigen.

De ANT is momenteel de mogelijkheden aan het onderzoeken om cursusmateriaal te ontwikkelen op het gebied van röntgen, zodat u zelf als tandarts de nascholing van uw werknemers kan verzorgen en hierdoor de stijging van de kosten beperkt kan houden

Naast de aanscherping van de opleidingen bevat het nieuwe Bbs nog een paar wijzigingen.

Vergunningsplicht Conebeam CT
Onder het nieuwe Bbs gaat voor Conebeam CT een volledige vergunningsplicht gelden, ook voor output lager dan 100 kV. Voor deze vergunningsplicht geldt een overgangstermijn van twee jaar.

Registratieplicht
Er komt een registratieplicht voor röntgenapparatuur en de oude meldplicht komt te vervallen. Ook voor deze registratieplicht is een overgangstermijn van twee jaar opgenomen.

Vermelding KEW dossier
Tevens nieuw is dat de stralingsdeskundige (onder de oude regeling was dit de coördinerend deskundige) met naam vermeld zal dienen te worden in het KEW-dossier.