ANT biedt stappenplan cliëntenraad Wmcz

Op 1 juli 2020 treedt de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorgsector (Wmcz 2018) in werking. Tandartspraktijken van waaruit meer dan 25 natuurlijke personen structureel zorg verlenen, zijn vanaf dat moment verplicht een cliëntenraad te hebben. Ongeveer 5 % van de tandartspraktijken zal onder deze verplichting gaan vallen. Valt u hieronder? We hebben voor u een stappenplan ontwikkeld om invulling te kunnen geven aan een cliëntenraad. Het stappenplan treft u hier aan.

Naast het stappenplan zal er een huishoudelijk reglement worden opgesteld waarin de werkwijze van de clientenraad is opgenomen. Dit model zal in april beschikbaar worden gesteld.