ANT dient wijzigingsvoorstellen tariefbeschikking 2019 in bij NZa

De ANT heeft vandaag een document met een fors aantal voorstellen naar de NZa gestuurd met de wijzigingsvoorstellen voor de tariefbeschikking van 2019. 

De wijzigingsvoorstellen zijn gebaseerd op input van u (onze leden), het bestuur van de ANT en de wetenschappelijke verenigingen.

Wij willen iedereen bedanken die input heeft geleverd voor de voorstellen. Uiteraard houden we u over het verdere verloop op de hoogte.