ANT eist opheldering van minister Schippers over belediging kwaliteit mondzorg

De ANT heeft in een brief aan minister Schippers van VWS opheldering gevraagd over haar motivatie voor taakherschikking in de mondzorg. Aanleiding is een brief van de minister aan de Tweede Kamer, waarin ze schrijft dat ze wil nagaan of het experiment taakherschikking zal leiden 'tot kwaliteitsverbetering in de individuele gezondheidszorg'. De ANT is geschokt en ontsteld door deze - in de ogen van de tandartsenorganisatie - beledigende suggestie.

Tandartsen zijn zowel juridisch als zorginhoudelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde (mond)zorg aan individuele patiënten. Uit de brief van de minister zou kunnen worden afgeleid dat zij die zorg onder de maat vindt en dat die zorg kwaliteitsverbetering behoeft. Een verbetering die de minister tracht te bereiken door verantwoordelijkheden over te hevelen van universitair geschoolde tandartsen aan een beroepsgroep die veel minder geschoold en getraind is en die vaak nauwelijks of geen ervaring hebben met bijvoorbeeld boren
 
De ANT wil snel uitleg van de minister en gaat er vanuit dat het gaat om 'slip of the pen'. Jan Willem Vaartjes: "De minister moet haar mening onderbouwen met feiten. Als ze dan niet kan, dan moet ze zo spoedig mogelijk haar woorden intrekken en recht zetten.”