ANT maakt zich zorgen om uitkomsten mondgezondheidsonderzoek

Vorige week werd het ‘Signalement Mondzorg 2018’ gepubliceerd. Dit onderzoek is in 2017 door TNO, in opdracht van Zorginstituut Nederland (ZiN), uitgevoerd. De ANT herkent de bevindingen die het (ZiN) aantoont in haar onderzoek.

De onderzoeksresultaten gaan in op de ontwikkelingen van de mondgezondheid van jongeren van 5 tot 23 jaar in Nederland. Hieruit blijkt dat de mondgezondheid van 5-jarigen de afgelopen jaren is verbeterd. Van de andere onderzochte leeftijdsgroepen (11-, 17- en 23-jarigen) is de mondgezondheid echter gestagneerd of zelfs verslechterd. De ANT vindt het zorgwekkend dat er een sterke toename is van (erosieve) slijtage bij een vijfde van de 17-jarigen en ruim de helft van de 23-jarigen. Vooral omdat tandheelkundige zorg voor jongeren tot 18 jaar vrijwel geheel vergoed vergoed wordt vanuit de basisverzekering.

Als beroepsvereniging maken wij ons zorgen om deze ontwikkeling. Ouders en jongeren moeten zich meer bewust zijn van het belang van een goede mondgezondheid. Mede daarom heeft de ANT zich eerder dit jaar aangesloten bij het initiatief ‘snoep en fris de schoolkantines uit’, dat zich richt op de doelgroep waar juist een achteruitgang te zien is in de mondgezondheid. De ANT steunt deze en andere projecten om de mondgezondheid van jongeren in Nederland te bevorderen.

‘Snoep en fris de schoolkantines uit’ is een petitie die in het leven geroepen is door ToothCamp, omdat er een groeiend probleem rondom suiker ontstaat. Snoep en frisdranken horen volgens ToothCamp niet op scholen thuis. Het verbieden van snoep en frisdrank in schoolkantines is een doeltreffende manier de totale suiker problematiek aan te pakken en daarmee ook de mondgezondheid te verbeteren.

Teken de petitie om mee te helpen aan het bevorderen van de mondgezondheid onder jongeren.