ANT: “NRC schetst onjuist, misleidend en daarmee onrechtmatig beeld van tandartsen”

Op zaterdag 17 februari verscheen in het katern Wetenschap van het NRC Weekend het twee pagina’s tellende artikel “Weg met de heroïsche tandarts”.

Lees het artikel

Het artikel werd met een ankeiler aangekondigd op de voorpagina van de krant met de (eigen) mededeling: “Nederlandse tandarts doet veel te weinig aan preventie”. Het artikel is bovendien de avond ervoor, op vrijdag 16 februari, op de website van NRC gepubliceerd met als kop “’Cariës is een gedragsziekte’”. De ANT is van mening dat in het artikel een onjuist, misleidend en daarmee onrechtmatig beeld van tandartsen wordt gecreëerd.

Als gevolg van het nieuwsartikel heeft de ANT Thomas van Vugt van AMS advocaten een brief laten sturen naar het NRC met de vraag de reactie van de ANT op het artikel op een zo kort mogelijke termijn te publiceren op een prominente plaats in het katern Wetenschap van de NRC Weekend en te plaatsen. Daarbij vragen we onderstaande reactie geplaatst te houden bij het artikel zoals dat op de website van NRC is gepubliceerd.

Lees de brief

Het gaat om de volgende tekst:

“Dat zeven op de tien gaatjes in Nederland te voorkomen zijn en daaraan gerelateerd dat tandartsen te weinig aan preventie doen, is wetenschappelijk niet onderbouwd en ook niet correct. Als basis voor deze claim wordt het interessante onderzoek bij 179 kinderen van Erik Vermaire gebruikt. Echter het extrapoleren van dit resultaat naar de gehele Nederlandse populatie is op zijn zachtst gezegd discutabel. Daar zijn meer vervolgonderzoeken voor nodig, en die resultaten weten we pas over jaren.

Desondanks werd bijna geen mogelijkheid nagelaten om de tandarts van nu in een negatief daglicht te plaatsen, schurkend tegen smaad. Alsof tandartsen expres gaatjes laten ontstaan bij kinderen om er later aan te kunnen verdienen, studieschuld af te lossen of omdat alleen boren ‘sexy’ is. Gaat de huisarts ook de schuld krijgen van alle obesitas gevallen? Van de wetenschapsbijlage in de NRC hadden wij een evenwichtiger verhaal willen zien. Wij konden maar weinig zaken vinden
waar wij de huidige situatie in herkenden.

Het tariefsysteem voor tandartsdeclaraties is sinds 2013 zodanig aangepast dat preventie loont. Er wordt door tandartsen in Nederland bij kinderen onder de 11 nauwelijks geboord, zoals ook de data laat zien en in tegenstelling tot wat de tandartsen in het artikel beweren. Per saldo lijkt het Nexo preventiesysteem duurder te zijn waarbij de opbrengsten op lange termijn onzeker zijn en dat is waarom zorgverzekeraars nog afzagen van de invoering.

Er is altijd ruimte voor verbetering, maar het onthutsende beeld dat geschetst wordt klopt niet. Tandartsen, mondhygiënisten en preventie-assistenten doen hun uiterste best om de mondgezondheid in Nederland tot de beste ter wereld te maken. En ja dankzij de ‘heroïsche’ tandartsen kan je nu je leven lang vaste tanden en kiezen hebben met een stralende glimlach, niet verkeerd toch?

Het is tijd dat de politiek samen met ons de echte problemen aanpakt en bijv. zorgt voor voldoende tandartsen en dat ook in achterstandswijken kinderen bij de tandarts terechtkomen. Op dit moment worden verkeerde maatregelen genomen en artikelen zoals vorige week helpen de mondzorg in Nederland de verkeerde kant op.

Jan Willem Vaartjes
Voorzitter Associatie Nederlandse Tandartsen”