Waarom worden niet alle stakeholders uitgenodigd voor overleg minister?

In haar brief aan de Tweede Kamer van 13 december 2016 heeft minister Schippers aangekondigd in gesprek te zullen gaan met alle stakeholders in de mondzorg over het thema taakherschikking. Aansluitend heeft de ANT van de minister een brief ontvangen waarin zij aankondigt naast de ANT, de KNMT en de NVM slechts het ZiN en de IGZ te zullen uitnodigen voor dit gesprek dat op 7 februari zal gaan plaatsvinden. In een reactie spreekt de ANT zijn verbazing uit over het uiterst selectieve karakter van de uitnodiging. De belangrijkste partijen in een tripartiet overleg over een belangrijk maatschappelijk thema zoals taakherschikking zouden naast de zorgverleners op de eerste plaats de patiënten zelf moeten zijn en vervolgens ook de zorgverzekeraars.

De ANT is ook van mening dat de NZa zou moeten aanschuiven bij dit overleg omdat taakherschikking in feite een verkapte vorm van tariefsdaling in de mondzorg zal blijken te zijn. En dan moet in een vroeg stadium duidelijk zijn hoe de NZa de stelselwijziging financieel gestalte wil gaan geven zonder dat de kwaliteit en patiëntveiligheid in het geding gaan komen.

Wij roepen daarom minister Schippers op om alle stakeholders voor het komende gesprek uit te nodigen om te komen tot de door iedereen gewenste brede maatschappelijke discussie over taakherschikking in de mondzorg.