ANT schrijft minister brief naar aanleiding van het Kamerdebat

Op 1 februari was er een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer waar de mondzorg uitvoerig besproken werd. Tweede Kamerleden van diverse partijen waren bijzonder kritisch over de plannen van minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport, om zonder overleg met de mondzorgkoepels de AMvB taakherschikking door te voeren. Tijdens het overleg bleek vooralsnog, dat er meer vragen zijn dan antwoorden. 

De ANT heeft naar aanleiding van de beantwoording van vragen door de minister tijdens het Algemeen Overleg een brief gestuurd  waarin om toelichting en opheldering wordt gevraagd rond een aantal punten die met name de aandacht trokken en niet in de laatste plaats van de Kamerleden en de journalisten. Zo heeft de minister een aantal keren benadrukt dat de samenwerking tussen mondhygiënisten en tandartsen in de praktijk niet goed zou zijn. Dat is bevreemdend omdat meer dan driekwart van alle mondhygiënisten in de praktijken van tandartsen en tandartsketens werkt waar juist heel goed wordt samengewerkt en waar alles via afspraken en protocollen is geregeld en vastgelegd. Tandartsen en mondhygiënisten voelen zich dan ook terecht aangesproken door deze suggestie en om die reden vragen wij de minister zijn uitspraak toe te lichten en te onderbouwen.