ANT stapt uit klankbordgroep van NZa

In de afgelopen weken hebben we u laten weten dat de ANT zich ernstig zorgen maakt over de opzet en de uitkomsten van het kostenonderzoek. Tijdens verschillende bijeenkomsten met de klankbordgroep mondzorg, die het onderzoek begeleidt, en in een open brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben wij onze zorgen geuit. Onlangs ontvingen wij een schriftelijke reactie van de NZa. Helaas zijn onze zorgen door deze reactie niet weggenomen, eerder versterkt. Vandaag hebben wij de NZa dan ook laten weten dat de ANT per direct uit de klankbordgroep stapt. Onze voorzitter Jan Willem Vaartjes zegt hierover: “Maatregelen die worden genomen op basis van dit onderzoek in de huidige opzet, zullen de kwaliteit van de mondzorg in Nederland onherstelbare schade toebrengen. Uiteindelijk is vooral de patiënt daarvan de dupe. We hebben talloze keren en in een open brief bij de NZa onze zorgen geuit over de opzet en gevolgen van het kostenonderzoek. Alle argumenten worden echter in de wind geslagen.” De ANT stelt dat eerst gezamenlijk met de gehele sector een goed onderbouwde toekomstgerichte visie ontwikkeld moet worden en heeft hierover inmiddels minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) benaderd.

Klik hier voor de brief aan de NZa

Klik hier voor de brief aan minister Schippers van VWS

Klik hier voor het persbericht