ANT steunt startend zzp-lid in strijd tegen Belastingdienst

De Belastingdienst heeft een controle ingesteld bij een startende zzp-tandarts om te beoordelen of zij voldoet aan de criteria die zijn gesteld voor ondernemerschap. De Belastingdienst oordeelde dat deze tandarts daar niet voor kwalificeert omdat ze naar de overtuiging van de Belastingdienst niet voldoet aan de hiervoor gestelde eisen.

De ANT is van mening dat de argumenten van de Belastingdienst onjuist zijn. Deze startende tandarts wordt namelijk beoordeeld als zijnde een tandarts die al jaren werkzaam is. Om deze reden heeft de ANT deze zzp’er dan ook juridisch ondersteund in haar bezwaar tegen de opvattingen van de Belastingdienst. Ondanks het ingediende bezwaar houdt de Belastingdienst echter vol dat de tandarts geen ondernemer was.

De ANT blijft zich op het standpunt stellen dat de door de Belastingdienst gebruikte argumenten juridisch onjuist zijn – ook omdat er geen rekening gehouden lijkt te worden met het feit dat het om een starter gaat. Daarnaast zijn er parallellen met andere branches waarin de Belastingdienst veel minder streng heeft geoordeeld. Wij blijven ons lid vanzelfsprekend verder ondersteunen.

De ANT staat voor de tandarts en is klein genoeg om ook het belang van de starter niet uit het oog te verliezen. Heeft u vragen naar aanleiding van de berichtgeving?

Onze ledenservice is van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 te bereiken via het telefoonnummer 020 - 2374 740 of via service@ant-tandartsen.nl

ANT steunt startend zzp-lid in strijd tegen Belastingdienst