ANT stuurt brief en uit zorgen over Netflix-documentairecRoot Cause

De Australische documentaire Root Cause op Netflix verspreidt angst en desinformatie omtrent wortelkanaalbehandelingen. De American Dental Association, American Association of Endodontists en American Association of Dental Research hebben in een brief gewaarschuwd voor de gevolgen van de desinformatie. Ook de ANT vindt de documentaire zorgelijk en heeft deze zorgen geuit middels een brief aan Netflix.

Wortelkanaalbehandeling
De documentaire Root Cause gaat over de 10-jarige zoektocht naar de oorzaak van de hoofdpersoon zijn chronische ziekten. Het wordt een uiteenzetting van de gezondheidsrisico’s van een wortelkanaalbehandeling die hij in zijn jonge jaren onderging. De man koppelt een hele reeks aandoeningen, van kanker tot hartkwalen en andere levensbedreigende ziektes aan zijn wortelkanaalbehandeling.

De hoofdpersoon zoekt met onder meer detox-kuren, chakra balans-methodes, urinecocktails en hypnose naar een oorzaak voor zijn vermoeidheid en depressie. Uiteindelijk komt hij, aangespoord door ‘holistische tandartsen’, tot de conclusie dat de bron een wortelkanaalbehandeling is.

Niet behandelen maar laten trekken
Medici hebben een waarschuwing gegeven voor de documentaire. Zij geven aan dat de documentaire angst en desinformatie verspreidt over de veiligheid van wortelkanaalbehandelingen en het trekken van verstandskiezen. Verder suggereert de documentaire dat mensen beter hun tanden kunnen laten trekken in plaats van ze te laten behandelen. Tandartsen waarschuwen dat door die benadering de kaak juist verzwakt wordt met alle gevolgen van dien. “Als je een infectie aan je vingernagel hebt, amputeer je je vinger ook niet.”

Internationale waarschuwingen
Internationale beroepsverenigingen hebben in een brief gewaarschuwd voor de gevolgen van de desinformatie:

“De veronderstelling van de film is gebaseerd op onderzoek uit de twintiger jaren van de vorige eeuw dat later ontzenuwd werd omdat de experimenten werden uitgevoerd onder slechte hygiënische omstandigheden in niet-steriele omgevingen. Maar nog belangrijker is dat niemand de resultaten opnieuw heeft kunnen produceren bij herhaling van de proef. Waarom wordt iets dat aantoonbaar onjuist is als feit gepresenteerd?”

Onwetenschappelijk
Helaas doen wilde verhalen over dit onderwerp al langer op kleine schaal de ronde maar Netflix serveert ze nu aan een nietsvermoedend miljoenenpubliek. De ANT deelt de mening van de internationale tandheelkundige verenigingen en vindt het zeer zorgelijk dat Netflix een dergelijke onwetenschappelijke documentaire heeft laten maken. De documentaire vergroot onnodig de vrees voor een tandartsbehandeling. De ANT heeft haar zorgen middels een brief aan Netflix geuit. Het verspreiden van potentieel schadelijke informatie gebaseerd op aantoonbaar onjuiste wetenschappelijke informatie is iets wat wij ten sterkste afkeurt en wij roepen Netflix op om op zo kort mogelijke termijn de film te voorzien van een waarschuwing.

Netflix weigerde commentaar aan The Guardian die over de kwestie bericht. Eerder sloegen Argentijnse media al alarm over de documentaire.

Bron: Joop.bnnvara.nl