ANT vernieuwt organisatie en dienstverlening

Een toekomstbestendige, slagvaardige en deskundige belangenbehartiger van en voor alle tandartsen. De Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) gebruikt de komende periode op weg naar het 25-jarig bestaan om de organisatie, dienstverlening en communicatie kritisch tegen het licht te houden. Onder leiding van de nieuwe vice-voorzitter Ravin Raktoe gaat de ANT actief aan de slag met het vernieuwen en doorontwikkelen van de eigen organisatie. Dit is afgelopen vrijdag (21 juni) bekend gemaakt tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) in Amsterdam. “Samen met het bestuur, leden en andere betrokkenen kijken we hoe we met een platte en wendbare vereniging, maximale service kunnen bieden aan tandartsen.”
De ANT is de afgelopen periode jaren uitgegroeid tot een professionele beroepsorganisatie voor tandartsen, met herkenbaar, eigen geluid. Dat vaak stevige geluid wordt goed gehoord, zowel in ‘Den Haag’, bij zorgverzekeraars, de NZa, het Zorginstituut en de drie opleidingsuniversiteiten. “Steeds meer tandartsen zijn overtuigd geraakt van onze meerwaarde. Niet voor niets zijn we de afgelopen jaren hard gegroeid. De lat ligt dus hoog en dat willen we zo houden”, ligt de vice-voorzitter toe. “Met het oog op de toekomst, waarin we nog meer kunnen en willen betekenen voor tandartsen, is het goed om ook kritisch naar onszelf te kijken.”

Vitaal en relevant
Kernvragen die aan de orde komen zijn: hoe blijven we vitaal en relevant voor alle tandartsen, niet alleen nu maar ook de komende tien jaar? Wat betekent dat voor onze dienstverlening en welke ledenservice hoort daarbij? Hebben we de juiste mensen aan boord, qua kennis en dienstverlening? De uitkomsten worden gebruikt voor het vernieuwen van de (interne) organisatie met een passende mix van vaste en flexibele capaciteit en het herijken van de strategie.
Ravin Raktoe: “In 2020 bestaan we 25 jaar. Daarom is dit een goed moment om dit proces te starten. Het moet nog duidelijker worden, waarom tandartsen niet om ons heen kunnen. Want wat nooit zal veranderen is onze focus op de belangenbehartiging voor de tandarts in al zijn facetten. Met de plannen van de minister rond taakherschikking en de ontwikkelingen rond de financiering van de zorg en budgetten die onder druk staan, is dit actueler dan ooit.”

Vice-voorzitter
Tijdens de ALV in Amsterdam is Ravin Raktoe benoemd tot vice-voorzitter van de ANT. De tandarts uit Arnhem bekleedde de functie van secretaris in het bestuur. Het is de bedoeling dat Ravin Raktoe in juni volgend jaar Jan Willem Vaartjes zal opvolgen als voorzitter van de vereniging. Het komende jaar trekken Jan Willem en Ravin zoveel mogelijk samen op, zodat de overdracht vloeiend zal verlopen. Jan Willem Vaartjes zal als hij de voorzittershamer overdraagt, betrokken blijven bij de ANT als adviseur van het bestuur en de vereniging.