ANT vraagt standpunt van ZN over taakherschikking

De ANT heeft deze week een brief gestuurd aan Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

In de brief legt de ANT uit wat taakherschikking in de mondzorg inhoudt. De Nederlandse politiek heeft al geruime tijd als beleid om de zorg tripartiet te laten aansturen; zorgverleners, zorgverzekeraars en patiënten moeten als direct betrokken partijen zoveel mogelijk de zorg in samenwerking gestalte geven. In dat kader vraagt de ANT aan ZN om hun standpunt kenbaar te maken aan de leden van de Tweede Kamer. De ANT kan zich niet voorstellen dat Zn en zorgverzekeraars neutraal staan tegenover de geschetste gevolgen. 

Meerdere belangrijke partijen uit het veld, waaronder de twee grootste universiteiten voor Tandheelkunde, het ACTA, Radboudumc, de CED en Patiëntenfederatie Nederland hebben zich al negatief uitgesproken over de AMvB. Omdat de AMvB taakherschikking binnenkort bij de Tweede Kamer voorgehangen zal worden, doet de ANT een dringend appel op ZN om net als andere belangrijke veldpartijen een helder en krachtig standpunt inzake deze AMvB in te nemen. 

Lees de brief