ANT werkt samen met NZa aan verdere verduidelijking informatieaanbod voor mondzorgpatiënten

Middels de website Mondzorgkosten.nl heeft de ANT al enkele jaren geleden de stap gezet naar een beter informatieaanbod voor patiënten. Nu is de ANT samen met de overige branchepartijen in de mondzorg in gesprek met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en overige stakeholders om te kijken hoe het informatieaanbod voor patiënten nog verder verbeterd kan worden.

Patiënten in de mondzorg weten nog niet altijd welke partij hen van welke informatie kan voorzien. Zij hebben vertrouwen in hun tandarts, orthodontist of mondhygiënist en zijn voor het overgrote deel tevreden over hun behandeling, maar voelen zich nog niet altijd even goed geïnformeerd over behandelopties en kosten. Dat blijkt uit een onderzoek van NZa, in nauwe samenwerking met de ANT, overige branchepartijen, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en patiëntenorganisaties. Daarom wordt nu samengewerkt aan het verbeteren van informatie en transparantie voor patiënten.

Over de uitkomsten van het onderzoek is nauw overleg gevoerd met NZa, de overige branchepartijen, ZN, de Consumentenbond en de Patiëntenfederatie. NZa spreekt van een constructieve samenwerking. Uit de samenwerking volgen twee afspraken: het verduidelijken van welke informatie men van behandelaar en verzekeraar kan verwachten en het aanscherpen van de Regeling mondzorg zodat deze door zorgaanbieders eenduidig geïnterpreteerd en toegepast wordt.

Bij de eerste is specifieke aandacht voor de relatief hoge informatiebehoefte van jongvolwassenen en ouders van jonge kinderen. Ook wordt de informatie aangeboden via bronnen die in het onderzoek positief door patiënten zijn beoordeeld. Verder is afgesproken dat  mondzorgaanbieders en verzekeraars duidelijker gaan communiceren over het recht op een offerte, bijvoorbeeld via posters in de wachtkamer of informatie op de website. Daarnaast wordt gezamenlijk uitgewerkt hoe een offerte eruit moet zien, zodat de patiënt op basis hiervan een weloverwogen keuze kan maken. Deze verduidelijking wordt aangepast in de Regeling mondzorg. Streven is de regeling begin 2021 in werking te laten treden. Dan zal ook de aangescherpte informatie voor de patiënt beschikbaar zijn. De ANT zal deze informatie beschikbaar stellen aan haar leden zodat zij ontlast worden in het goed informeren van de patiënt.

Lees hier het bericht van NZa.