AP: Rechtmatige verwerking BSN door Infomedics

In 2017 heeft Infomedics, vooruitlopend op de invoering van de AVG, haar bedrijfsstructuur gewijzigd met als doel het kunnen blijven voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van privacy, in het bijzonder met betrekking tot de verwerking van BSN gegevens. De gewijzigde bedrijfsstructuur is door Infomedics voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens met de vraag of de wijze van verwerking van persoonsgegevens voldoet aan de geldende wetgeving. In februari 2018 heeft AP aan Infomedics laten weten dat de verwerking van persoonsgegevens in de nieuwe bedrijfsstructuur geen aanleiding geeft tot handhavend optreden.

Ondanks deze mededeling van AP was er nog altijd onzekerheid over de vraag of Infomedics rechtmatig BSN gegevens verwerkt. Die onduidelijkheid is ontstaan door de Q&A die AP op haar website publiceerde. Hierin werd de indruk gewekt dat een factoringmaatschappij zoals Infomedics nooit BSN zou mogen verwerken. AP heeft nu haar Q&A op dit punt aangepast en schrijft: "Een administratiekantoor of medical factoringbedrijf mag uw BSN daarom alleen verwerken voor het versturen van zorgfacturen als deze aan te merken is als 'verwerker'."

Met wijziging van bedrijfsstructuur is de rol van Infomedics die van verwerker in de zin van de AVG en kan Infomedics dus op rechtmatige wijze BSN blijven verwerken. Naar aanleiding van deze uitspraak adviseren wij onze leden, die via Infomedics declareren, om BSN meezenden aan te zetten in de software ten behoeve van een betere clearing.

AP: Rechtmatige verwerking BSN door Infomedics